Forbryderalbum

 

Regeringspolitik

   

Artikeloversigt

Anders Fogh Rasmussen (V)


Læs videre »»

 

2022

Atomkrig mod Rusland
I et interview slog Rasmussen sig i marts 2022 til talsmand for atomkrig mod Rusland

Læst af ialt: 1323
Læs videre »»

2005

Manipulation. Har Fogh mødt sit »Watergate«?
30. september 2005 offentliggjorde Jyllands-Postens en række stærkt krænkende tegninger overfor islam. Statsministeren afviste efterfølgende blankt at mødes med 12 ambassadører fra den arabiske verden. Hvad man end mener om avisens aktion, og hvor urimelig overreaktionen end bliver fire måneder efter tegningernes offentliggørelse, så er det statsministerens manipulatoriske fortielser og fordrejninger igennem tre måneders intens krise, der resulterer i den største udenrigspolitiske krise i dansk efterkrigstids historie.

Læst af ialt: 10431
Læs videre »»

2005

Lad de rige blive rigere og de fattige fattigere
18. september erklærede socialminister Eva Kjer Hansen til Jyllands-Posten: "det er et faktum, at uligheden øges i Danmark. Det er i orden, for den skaber større dynamik i samfundet. 3 dage holdt hun fast i sin hyldest til den økonomiske ulighed inden statsministeren gav hende valget mellem at trække alle sine udtalelser tilbage eller blive fyret som minister. Selv om Kjer Hansen allene gav udtryk for regeringens faktiske politik og blev støttet af mange venstrefolk på og udenfor Christiansborg, frygtede Fogh Rasmussen, at markeringen ville koste Venstre stemmer. 73% af den danske befolkning er nemlig imod øget økonomisk ulighed. Ministeren har fået sparket munden i. Men hvad mener socialministeren selv om ulighed i dag?

Læst af ialt: 30265
Læs videre »»

2005

Anders Fogh: OK at bryde FN's resolutioner
På et valgmøde i Århus erklærede statsministeren i februar 2005, at det var i orden at Israel bryder FN's resolutioner. Holdningen er, at "demokratiske stater" godt må bryde Menneskerettighedskonventionen, Genevekonventionerne og resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd. Danmark er i forvejen et af de lande der selv står anklaget for brud mod Menneskerettighedskonventionen pga. dets udlændingepolitik.

Læst af ialt: 10517
Læs videre »»

2005

Danmark som paria stat
Danmarks anseelse i udlandet har lidt alvorlig skade under VKO regeringen 2001-05. Det skyldes især regeringens flygtninge- og indvandrerpolitik, deltagelsen i USA's angrebskrige i Irak og Afghanistan og efterfølgende besættelse, samt Danmarks bidrag til at øge de globale miljøproblemer - frem for at mindske dem.

Læst af ialt: 15118
Læs videre »»

2005

Mere forurening for pengene
"Mere miljø for pengene" erklærede Anders Fogh Rasmussen i oktober 2003. Slagordet dækker over en veritabel massakre på den danske miljø- og energipolitik. 600 er blevet fyret i ministeriet, der er sparet 3,7 mia. kr. og regeringen har besluttet at gøre sit til for at øge den globale luftforurening. I stedet for at reducere udslippene af CO2 køber regeringen sig ret til at forurene mere. Samtidig prioriterer regeringen forurenende energikilder frem for vedvarende energi, der kunne reducere forureningen.

Læst af ialt: 15171
Læs videre »»

2005

Iskold ligegyldighed overfor flodbølgekatastrofens ofre
Flodbølgekatastrofen 26. december 2004 kostede 225.000 livet og gjorde 2 mio. mennesker hjemløse. Den danske regering var fraværende i hjælpeindsatsen, afviste arrogant enhver kritik og afviste at lade gennemføre en uafhængig undersøgelse af forløbet. De 420 mio. kr. den "bevilgede" i katastrofehjælp var stjålet fra bistanden til jordens fattigste lande.

Læst af ialt: 21083
Læs videre »»

2004

Kan Venstres folketingsmedlemmer holde sig fra små drenge?
Den 20. oktober 2004 blev Flemming Oppfeldt (V) arresteret og sigtet for pædofili. Politiet havde fremlagt et større efterforskningsmateriale for Folketinget, og dette førte til, at hans parlamentariske immunitet øjeblikkelig blev hævet. Efter 25 år på centrale poster i partiet blev han samtidig ekskluderet af folketingsgruppen. Andre lignende sager har ikke ført til eksklusion, men er heller ikke kommet til offentlighedens kendskab.

Læst af ialt: 21785
Læs videre »»

2004

Ringere undervisning
Under VKO regeringen er uddannelsesudgiften pr. elev og studerende reduceret med 2,5% og regeringen planlægger en yderligere nedskæring på 2,7% for perioden 2005-08. Elever, studerende og lærere oplever dagligt nedskæringerne, der også giver sig udslag i, at Danmark placeres i bund i de internationale undersøgelser, hvor kvaliteten af forskellige landes uddannelsessystemer sammenlignes.

Læst af ialt: 13618
Læs videre »»

2004

Statsracisme
Regeringen gennemførte umiddelbart efter sin tiltræden en række tiltag, der drastisk skulle reducere indvandringen. Bl.a. i form af stop for familiesammenføringer. Internationale organisationer karakteriserer i dag disse indgreb som værende i strid med flygtninge- og menneskerets konventionerne. Alligevel fortsætter regeringen sin chikane mod flygtninge og indvandrere, samtidig med at Danmarks anseelse i udlandet som et civiliseret samfund når nye lavpunkter.

Læst af ialt: 28476
Læs videre »»

2004

30.000 flere uden arbejde
30.000 har mistet deres arbejde under VKO regeringen (2001-05). Dels pga. de omfattende fyringer i staten. Dels fordi regeringen hverken har haft evnen eller lysten til at bekæmpe arbejdsløsheden. Skattelettelserne i 2004 skulle iflg. regeringen skære 22.000 af arbejdsløshedskøen. Oppositionen kritiserede skattelettelserne for ikke at være jobskabende, og den fik ret. Ved udgangen af året var arbejdsløsheden ikke faldet.

Læst af ialt: 17588
Læs videre »»

2003

Drastiske forhøjelser af priserne på busser og tog
Regeringen fjernede i 2003 taksttilskuddet til den offentlige trafik. Det betød, at bus- og togbiletter i januar 2004 steg ca. 12%. Det var ikke penge der manglede i statskassen. Samtidig med at staten sparede 115 mio. kr. på taksttilskuddet steg udgiften til motorveje med 30% (250 mio. kr). Der var tale om en politisk omfordeling fra offentlig transport til motorveje.

Læst af ialt: 12855
Læs videre »»

2003

Krigsforbrydelser
Den 21. marts 2003 opstillede Anders Fogh Rasmussen 8 gode grunde til, at Danmark skulle tilslutte sig USA's angrebskrig mod Irak. De vigtigste af disse punkter var påstanden om Iraks støtte til international terrorisme og besiddelse af massaødelæggelsesvåben. På det spinklest mulige mandat førte statsministeren Danmark i krig. Et for et er de 8 punkter blevet pillet fra hinanden og faldet sammen. Tilbage står Danmarks deltagelse i en folkeretsstridig krig, i besættelse og krigsforbrydelser i Irak, der berettiger til at stille regeringen for den Internationale Krigsforbryderdomstol (ICC).

Læst af ialt: 33580
Læs videre »»

2002

Berufsverbot, kammerateri og magtens arrogance
Kun godt 1 måned efter regeringen kom til magten offentliggjorde den en liste på 103 råd og nævn der skulle nedlægges. Anders Fogh angav oprindelig 'kampen mod smagsdommerne' som begrundelse, men indrømmede siden, at formålet var udrensning af 'venstreorienterede i statsadministrationen'. 3 år senere er der oprettet lige så mange nye råd og nævn, og regeringen har placeret sine egne folk i disse og på velbetalte formandsposter i offentlige virksomheder. Kammerateriet har nået nye højder under VKO regeringen.

Læst af ialt: 13153
Læs videre »»

1992

Fyret som skatteminister (1992)
Anders Fogh Rasmussen udnævnes i 1987 til skatteminister. Allerede året efter er der rod i ministeriets regnskaber, og endnu værre går det i 89, hvor der mangler 150 mio. kr. Hullet dækkes gennem kreativ bogføring, der imidlertid opdages og i marts 1990 nedsætter Folketinget en kommissionsdomstol, der skal kulegrave de økonomiske forhold i ministeriet. Dens rapport kommer i november 1992, og dens konklusioner er så belastende for Rasmussen, at der konstateres et flertal i Folketinget for at afsætte ham. Bl.a. har han overtrådt ministeransvarlighedsloven ved at lyve overfor tinget.

Læst af ialt: 73160
Læs videre »»

 

Mette Frederiksen (S)


Læs videre »»

 

2020

Regerer under COVID-19 pandemien pr. dekret og fik landets mink aflivet
I november 2020 foranstaltede Frederiksen i strid med loven, at alle landets mink blev aflivet. Det kom til at koste den danske stat op mod 19 mia. kr i erstatninger og følgeudgifter.

Læst af ialt: 1192
Læs videre »»

 

Inger Støjberg (V)


Læs videre »»

 

2021

Dømt ved rigsretten for sine kriminelle aktiviteter som minister for Fremmedfjendtlighed (2015-19)
Inger Støjberg dømmes i december 2021 60 dages ubetinget fængsel ved Rigsretten for sine kriminelle aktiviteter som minister for Fremmedfjendtlighed (2015-19)

Læst af ialt: 1086
Læs videre »»

 

Bjarne Corydon (S)


Læs videre »»

 

2014

Forærer Goldman-Sachs 12,4 mia. kr - skattefrit

Læst af ialt: 1250
Læs videre »»

 

Per Stig Møller (K)


Læs videre »»

 

2008

Per Stig Møller i lommen på USA

WikiLeaks kunne i 2011 afsløre, at Per Stig Møller er i lommen på USA. Da det i 2008 endelig blev slået fast, at USA anvendte Grønland til mellemlandinger i sit fangetransportprogram, hvor supermagten transporterer fanger mellem sine torturcentre rundt om i verden, igangsatte Møller på skrømt en undersøgelse, og meddelte samtidig USA's ambassadør i Danmark, at supermagten intet havde at frygte. "Undersøgelsen" havde alene til formål at lægge låg på sagen - ikke at dokumentere supermagtens kriminelle aktiviteter eller den danske stats deltagelse heri.

Læst af ialt: 6889
Læs videre »»

2006

Dansk støtte til krigsforbrydelserne i Mellemøsten
Den danske regering har isoleret sig i verdenssamfundet. Mens resten af verden med undtagelse af USA og Israel kræver øjeblikkelig våbenhvile i krigen i Mellemøsten, hvor 500 civile libanesere og palæstinensere i løbet af 2 uger i midten af juli 2006 blev dræbt af Israel, så støtter den danske regering de fortsatte krigsforbrydelser i regionen.

Læst af ialt: 9633
Læs videre »»

2005

Danmark som paria stat
Danmarks anseelse i udlandet har lidt alvorlig skade under VKO regeringen 2001-05. Det skyldes især regeringens flygtninge- og indvandrerpolitik, deltagelsen i USA's angrebskrige i Irak og Afghanistan og efterfølgende besættelse, samt Danmarks bidrag til at øge de globale miljøproblemer - frem for at mindske dem.

Læst af ialt: 15118
Læs videre »»

2005

Iskold ligegyldighed overfor flodbølgekatastrofens ofre
Flodbølgekatastrofen 26. december 2004 kostede 225.000 livet og gjorde 2 mio. mennesker hjemløse. Den danske regering var fraværende i hjælpeindsatsen, afviste arrogant enhver kritik og afviste at lade gennemføre en uafhængig undersøgelse af forløbet. De 420 mio. kr. den "bevilgede" i katastrofehjælp var stjålet fra bistanden til jordens fattigste lande.

Læst af ialt: 21083
Læs videre »»

2003

Ministerræs
Ministrene overtræder færdselsloven. Samtidig med at regeringen kræver strengere straffe til lovovertrædere, er dens hyppigste sport at overtræde færdselsloven. TV2/Nyhederne fulgte i januar 2003 ministrenes biler og konstaterede hastighedsovertrædelser på op til 41%.

Læst af ialt: 20537
Læs videre »»

2003

Krigsforbrydelser
Den 21. marts 2003 opstillede Anders Fogh Rasmussen 8 gode grunde til, at Danmark skulle tilslutte sig USA's angrebskrig mod Irak. De vigtigste af disse punkter var påstanden om Iraks støtte til international terrorisme og besiddelse af massaødelæggelsesvåben. På det spinklest mulige mandat førte statsministeren Danmark i krig. Et for et er de 8 punkter blevet pillet fra hinanden og faldet sammen. Tilbage står Danmarks deltagelse i en folkeretsstridig krig, i besættelse og krigsforbrydelser i Irak, der berettiger til at stille regeringen for den Internationale Krigsforbryderdomstol (ICC).

Læst af ialt: 33580
Læs videre »»

2002

Tag fra de fattige. Giv til de rige
Regeringen har år for år skåret ned på ulandsbistanden. Fra 1,06 % af BNP i 2001 til 0,83 % i 2005. Og bistanden er planlagt at skulle falde til 0,79 % i 2008. Samtidig er miljøbistanden skåret ned med 1,6 mia. i samme periode. Nedskæringerne øger fattigdommen i ulandene, forværrer sikkerhedssituationen og øger flygtningestrømmene. Men ofrene er usynlige for offentligheden - bortset fra ekstreme situationer som flodbølgen i Asien 26. december 2004.

Læst af ialt: 10164
Læs videre »»

1967

Per Stig Møller på sprit
Da det Konservative Folkepartis ledere i 1999 rev hovedet af hinanden for at komme til fadet som formand kom det frem, at ikke blot spidskandidaten Hans Engell, men også Per Stig Møller havde kørt spritkørsel. For (M)øllers vedkommende blev han i 1967 taget med en promille på 1,0 - 1,8.

Læst af ialt: 22209
Læs videre »»

 

Morten Messerschmidt (DF)


Læs videre »»

 

2021

Omfattende svindel med EU midler
Under Messerschmidts år som MEP svindlede han med EU midler, der blev kanaliseret ind i Dansk Folkepartis akvititeter i Danmark

Læst af ialt: 1221
Læs videre »»

 

Bendt Bendtsen (K)


Læs videre »»

 

2005

Solidaritet med godsejerne. Iskold skulder til ARLA og Danish Crown ansatte
Godsejerne der i januar 2005 blev ramt af stormen får økonomisk kompensation fra staten, mens Vejle der har set 1000 industriarbejdspladser lukke, og har fået varslet yderligere 463 fyringer ved lukningen af Arlas fabrik i byen senest i maj 2006, ikke får nogen støtte.

Læst af ialt: 15409
Læs videre »»

2003

36 milliarder til Mærsk. Bendt Bendtsens gaveregning over den fattige skibsredder

A.P. Møller er en af de største bidragsydere til det Konservative Folkeparti. I 2003 forærede "Erhvervsminister" Bendt Bendtsen derfor Mærsk historien mest fordelegtige aftale om beskatning af Nordsø olien. Alene på de første 4 år sikrede denne aftale Mærsk 36 milliarder kr i ekstraindtægter, og med uændrede oliepriser vil Mærsk score over 360 milliarder frem til aftalens udløb i 1947. Møller koncernen kvitterede med at give der kriminelle politibetjent der snød statskassen for mange hundrede milliarder flere bestyrelsesposter i Møller selskaberne, da svindelministeren fratrådte i 2008.

Læst af ialt: 8225
Læs videre »»

2003

Ministerræs
Ministrene overtræder færdselsloven. Samtidig med at regeringen kræver strengere straffe til lovovertrædere, er dens hyppigste sport at overtræde færdselsloven. TV2/Nyhederne fulgte i januar 2003 ministrenes biler og konstaterede hastighedsovertrædelser på op til 41%.

Læst af ialt: 20537
Læs videre »»

2003

Bendt Bendtsen slagter Dankortet
Bendt Bendtsen indgik i april 2003 et forlig med bankerne, der banede vej for indførelse af 50 øre på alle Dankort transaktioner. I 1980'erne pressede bankerne på for at få indført Dankortet. så de kunne lukke filialer. Efter milliardbesparelser får de nu yderligere 500 mio. kr årligt af finansministeren gennem Dankortgebyret.

Læst af ialt: 15821
Læs videre »»

 

Bertel Haarder (V)


Læs videre »»

 

2005

Danmark som paria stat
Danmarks anseelse i udlandet har lidt alvorlig skade under VKO regeringen 2001-05. Det skyldes især regeringens flygtninge- og indvandrerpolitik, deltagelsen i USA's angrebskrige i Irak og Afghanistan og efterfølgende besættelse, samt Danmarks bidrag til at øge de globale miljøproblemer - frem for at mindske dem.

Læst af ialt: 15118
Læs videre »»

2005

Iskold ligegyldighed overfor flodbølgekatastrofens ofre
Flodbølgekatastrofen 26. december 2004 kostede 225.000 livet og gjorde 2 mio. mennesker hjemløse. Den danske regering var fraværende i hjælpeindsatsen, afviste arrogant enhver kritik og afviste at lade gennemføre en uafhængig undersøgelse af forløbet. De 420 mio. kr. den "bevilgede" i katastrofehjælp var stjålet fra bistanden til jordens fattigste lande.

Læst af ialt: 21083
Læs videre »»

2004

Statsracisme
Regeringen gennemførte umiddelbart efter sin tiltræden en række tiltag, der drastisk skulle reducere indvandringen. Bl.a. i form af stop for familiesammenføringer. Internationale organisationer karakteriserer i dag disse indgreb som værende i strid med flygtninge- og menneskerets konventionerne. Alligevel fortsætter regeringen sin chikane mod flygtninge og indvandrere, samtidig med at Danmarks anseelse i udlandet som et civiliseret samfund når nye lavpunkter.

Læst af ialt: 28476
Læs videre »»

2002

Tag fra de fattige. Giv til de rige
Regeringen har år for år skåret ned på ulandsbistanden. Fra 1,06 % af BNP i 2001 til 0,83 % i 2005. Og bistanden er planlagt at skulle falde til 0,79 % i 2008. Samtidig er miljøbistanden skåret ned med 1,6 mia. i samme periode. Nedskæringerne øger fattigdommen i ulandene, forværrer sikkerhedssituationen og øger flygtningestrømmene. Men ofrene er usynlige for offentligheden - bortset fra ekstreme situationer som flodbølgen i Asien 26. december 2004.

Læst af ialt: 10164
Læs videre »»

 

Peter Brixtofte (ex V)


Læs videre »»

 

2002

Brixtoftes kriminelle liberale paradis
I slutningen af 1990'erne var Farum Venstres eksempel på en liberal elitekommune, hvor en generøs service var kombineret med lave skatter. Men der var tale om et gigantisk overforbrug finansieret af udsalg af kommunal ejendom, og borgmester Peter Brixtofte lod også venstres byrådsgruppe og Farum Boldklub stikke snablerne dybt i kommunekassen. Efter valget blev sagen rullet op i medierne. Venstres elitekommune styrtede økonomisk i grus og Brixtofte blevstillet for retten.

Læst af ialt: 19900
Læs videre »»

 

Claus Hjort Frederiksen (V)


Læs videre »»

 

2008

Statskassen som Venstres tag-selv-bord

Siden slutningen af 1990'erne har Lars Løkke Rasmussen og andre fremtrædende venstre medlemmer snydt de offentlige kasser for hundredetusindvis af kroner. Løkke lader staten dække sine hotelregninger, når han er for fuld til at tage hjem efter møder i Venstre, dække sit whiskey og cigaret misbrug, diskotekbesøg og ferier.

Læst af ialt: 30885
Læs videre »»

2007

Minister for svindel: Claus Hjorth Frederiksen

DR journalisten Jesper Tynell fik i 2010 Danmarks fornemste journalistpris, Cavlingprisen for sine afsløringer af tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen kriminelle omfortolkning af 300 timers reglen. Dengang Danmark stadig var et retssamfund - i 1980'erne og 90'erne - blev en minister fjernet, stillet for en rigsret og dømt for tilsvarende embedsmisbrug. Det var daværende justitsminister Erik Ninn Hansen. I 2009 blev Hjorth i stedet forfremmet til Finansminister efter hans kriminelle aktiviteter var blevet afsløret.

Læst af ialt: 39595
Læs videre »»

2005

Solidaritet med godsejerne. Iskold skulder til ARLA og Danish Crown ansatte
Godsejerne der i januar 2005 blev ramt af stormen får økonomisk kompensation fra staten, mens Vejle der har set 1000 industriarbejdspladser lukke, og har fået varslet yderligere 463 fyringer ved lukningen af Arlas fabrik i byen senest i maj 2006, ikke får nogen støtte.

Læst af ialt: 15409
Læs videre »»

2004

30.000 flere uden arbejde
30.000 har mistet deres arbejde under VKO regeringen (2001-05). Dels pga. de omfattende fyringer i staten. Dels fordi regeringen hverken har haft evnen eller lysten til at bekæmpe arbejdsløsheden. Skattelettelserne i 2004 skulle iflg. regeringen skære 22.000 af arbejdsløshedskøen. Oppositionen kritiserede skattelettelserne for ikke at være jobskabende, og den fik ret. Ved udgangen af året var arbejdsløsheden ikke faldet.

Læst af ialt: 17588
Læs videre »»

 

Hans Christian Schmidt (V)


Læs videre »»

 

2005

Danmark som paria stat
Danmarks anseelse i udlandet har lidt alvorlig skade under VKO regeringen 2001-05. Det skyldes især regeringens flygtninge- og indvandrerpolitik, deltagelsen i USA's angrebskrige i Irak og Afghanistan og efterfølgende besættelse, samt Danmarks bidrag til at øge de globale miljøproblemer - frem for at mindske dem.

Læst af ialt: 15118
Læs videre »»

2005

Mere forurening for pengene
"Mere miljø for pengene" erklærede Anders Fogh Rasmussen i oktober 2003. Slagordet dækker over en veritabel massakre på den danske miljø- og energipolitik. 600 er blevet fyret i ministeriet, der er sparet 3,7 mia. kr. og regeringen har besluttet at gøre sit til for at øge den globale luftforurening. I stedet for at reducere udslippene af CO2 køber regeringen sig ret til at forurene mere. Samtidig prioriterer regeringen forurenende energikilder frem for vedvarende energi, der kunne reducere forureningen.

Læst af ialt: 15171
Læs videre »»

2003

Miljøsvindel
Tidligere miljøminister Hans Christian Schmidt fik i november 2004 skarp kritik fra rigsrevisionen for ved direkte indgriben i sagsgangen at have brugt statens penge til projekter i sin hjemkommune og de borgerlige miljøordføreres valgkredse.

Læst af ialt: 15873
Læs videre »»

2003

Ministerræs
Ministrene overtræder færdselsloven. Samtidig med at regeringen kræver strengere straffe til lovovertrædere, er dens hyppigste sport at overtræde færdselsloven. TV2/Nyhederne fulgte i januar 2003 ministrenes biler og konstaterede hastighedsovertrædelser på op til 41%.

Læst af ialt: 20537
Læs videre »»

 

Brian Arthur Mikkelsen (K)


Læs videre »»

 

2009

Tinglysningståber

Lene Espersen, Brian Mikkelsen og Lars Barfod bærer i fællesskab ansvaret for skandaleprojektet: digitalisering af tinglysningen

Læst af ialt: 8508
Læs videre »»

2004

Kulturminister til forsvar for hetz mod religioner
Brian Mikkelsen greb som smagsdommer i foråret 2004 egenhændigt ind i fordelingen af tipsmidler og besluttede, at der ikke skulle fordeles midler til danske PEN. Anledningen var, at foreningens bestyrelse ikke umiddelbart kunne optage forfatteren Lars Hedegaard, da det blev skønnet at han i sit had til islam praktiserer "hate speech" der er forbudt efter det internationale PEN's charter. Kulturministeren der i efteråret 2003 af statsministeren var blevet stoppet i sin private kulturkamp, indledte nu kulturkamp mod PEN, der blev beskyldt for at undertrykke ytringsfriheden. Ministeren lod i den anledning sin stærke utilfredshed med danske forfattere komme til udtryk i en kronik i Berlingske Tidende.

Læst af ialt: 8887
Læs videre »»

2002

Brians guldkorn
Brians genialiteter gennem hans første 2 år som kulturminister. Om forfølgelsen som barn, nødvendigheden af reklamer til børn, den venstreorienterede Bermudatrekant mellem Gyldendal, Politiken og Danmarks Radio og meget andet.

Læst af ialt: 25201
Læs videre »»

 

Ulla Tørnæs (V)


Læs videre »»

 

2005

Tørnæs' lettiske forbindelse
Udviklingsminister Ulla Tørnæs erklærede sig i starten af marts 2005 fuldstændig uvidende om de ulovligheder, der foregik på familiens gods, Krogsdal syd for Holstebro, hvor hendes mand, Jørgen Tørnæs havde ansat flere illegale østeuropæere. Godsejeren er nu sigtet efter straffelovens §59, stik. 2 om illegal arbejdskraft, der har en straframme på op til 2 år. Statsministeren har valgt at stå inde for sin ministers handlinger - og uvidenhed.

Læst af ialt: 12125
Læs videre »»

2004

Ringere undervisning
Under VKO regeringen er uddannelsesudgiften pr. elev og studerende reduceret med 2,5% og regeringen planlægger en yderligere nedskæring på 2,7% for perioden 2005-08. Elever, studerende og lærere oplever dagligt nedskæringerne, der også giver sig udslag i, at Danmark placeres i bund i de internationale undersøgelser, hvor kvaliteten af forskellige landes uddannelsessystemer sammenlignes.

Læst af ialt: 13618
Læs videre »»

 

Eva Kjer Hansen (V)


Læs videre »»

 

2005

Lad de rige blive rigere og de fattige fattigere
18. september erklærede socialminister Eva Kjer Hansen til Jyllands-Posten: "det er et faktum, at uligheden øges i Danmark. Det er i orden, for den skaber større dynamik i samfundet. 3 dage holdt hun fast i sin hyldest til den økonomiske ulighed inden statsministeren gav hende valget mellem at trække alle sine udtalelser tilbage eller blive fyret som minister. Selv om Kjer Hansen allene gav udtryk for regeringens faktiske politik og blev støttet af mange venstrefolk på og udenfor Christiansborg, frygtede Fogh Rasmussen, at markeringen ville koste Venstre stemmer. 73% af den danske befolkning er nemlig imod øget økonomisk ulighed. Ministeren har fået sparket munden i. Men hvad mener socialministeren selv om ulighed i dag?

Læst af ialt: 30265
Læs videre »»

 

Thor Pedersen (V)


Læs videre »»

 

2003

Ministerræs
Ministrene overtræder færdselsloven. Samtidig med at regeringen kræver strengere straffe til lovovertrædere, er dens hyppigste sport at overtræde færdselsloven. TV2/Nyhederne fulgte i januar 2003 ministrenes biler og konstaterede hastighedsovertrædelser på op til 41%.

Læst af ialt: 20537
Læs videre »»

2002

Brixtoftes kriminelle liberale paradis
I slutningen af 1990'erne var Farum Venstres eksempel på en liberal elitekommune, hvor en generøs service var kombineret med lave skatter. Men der var tale om et gigantisk overforbrug finansieret af udsalg af kommunal ejendom, og borgmester Peter Brixtofte lod også venstres byrådsgruppe og Farum Boldklub stikke snablerne dybt i kommunekassen. Efter valget blev sagen rullet op i medierne. Venstres elitekommune styrtede økonomisk i grus og Brixtofte blevstillet for retten.

Læst af ialt: 19900
Læs videre »»

2002

Finansminister med fingrene i klejnekassen
Finansministeren Thor Pedersen er dels involveret i Farumsagen, hvor han som direktør i Jydsk Rengøring sikrede sin virksomhed aftaler i Farum gennem "smøring" af kommunens borgmester. I 2002 blev han afsløret i ikke at overholde sin bopælspligt og i at svindle med EU hektarstøtte. Det er baggrunden for, at kun 6% af danskerne i meningsundersøgelser finder finansministeren ærlig.

Læst af ialt: 19398
Læs videre »»

 

Flemming Hansen (K)


Læs videre »»

 

2003

Drastiske forhøjelser af priserne på busser og tog
Regeringen fjernede i 2003 taksttilskuddet til den offentlige trafik. Det betød, at bus- og togbiletter i januar 2004 steg ca. 12%. Det var ikke penge der manglede i statskassen. Samtidig med at staten sparede 115 mio. kr. på taksttilskuddet steg udgiften til motorveje med 30% (250 mio. kr). Der var tale om en politisk omfordeling fra offentlig transport til motorveje.

Læst af ialt: 12855
Læs videre »»

2002

Til krig mod togdriften i Danmark
Skohandler Flemming Hansen besluttede i december 2001 at overdrage togdriften i Midtjylland til britiske Arriva. Det skete trods et 600 mio. kr. billige tilbud fra DSB. Dette tilbud smed ministeren i papirkurven og mørkelagde hele sagen. Arrivas overtagelse af togdriften i Midtjylland medførte kaos, nedlagte afgange og aflysninger indtil jyderne i marts tvang ministeren til at indgå en midlertidig aftale med DSB om overtagelse af driften. Arriva har fra januar 2005 indført yderligere serviceforringelser i afgangene samtidig med at skohandleren planlægger lignende kaos på Kystbanen.

Læst af ialt: 10274
Læs videre »»

 

Helge Sander (V)


Læs videre »»

 

2005

Forskningen skæres ned
De offentlige bevillinger til forskning er faldet gennem de 3½ år Helge Sander har været forskningsminister. Venstres pludselige interesse for forskning midt i valgkampen 2005 er derfor ikke troværdig. Selv ikke hvis partiet holdt sine valgløfter, vil Danmark nå op på 1% offentlig støtte til forskning, vurderer Rektorkollegiet.

Læst af ialt: 10167
Læs videre »»

2003

De højere uddannelser: Ud med demokratiet. Ind med direktører
Helge Sander har givet demokratiet på landets højere uddannelsesinstitutioner det endelige dødsstød. De ansatte og studerendes indflydelse er borte, erstattet med stærke institutledere og direktører fra industrien i bestyrelserne. Venstre har dermed skruet historien tilbage til det sorte professorvældes dage.

Læst af ialt: 10341
Læs videre »»

 

Lene Espersen (K)


Læs videre »»

 

2009

Brud på Ministeransvarlighedsloven

I marts 2009 fik Lene Espersen adgang til en hemmeligstemplet rapport om den overtaksering af behandling på provathospitalerne, Lars Løkke Rasmussen fik sat i gang i 206. I maj løj hun overfor Folketinget om hvor hun havde sine oplysninger fra, og hendes spindoktor forsøgte efterfølgende at få embedsmænd i ministeriet til at slette sporene efter ministerens kriminelle aktiviteter.

Læst af ialt: 8517
Læs videre »»

2009

Gigantisk tyveri af statens midler - med Lene Espersen som formidler

I januar 2009 sikrede Lene Espersen sine venner i bankverdenen 100 milliarder kr uden nogen form for statslig kontrol. Socialdemokratiets forslag om en minimal kontrol med hvordan bankverdenen der allerede havde formøblet flere hundrede milliarder forvaltede de nye penge fra staten blev af Espersen afvist med at det ville være nordkoreanske tilstande. Nordkorea er nu flyttet til USA, hvor staten har indført skærpet tilsyn med finanssektoren for at hindre nye finansielle sammenbrud. Espersen var blot for dum til at være erhvervsminister, og blev derfor i 2010 flyttet til posten som udenrigsminister - efter at have foræret bankerne 100 milliarder uden nogen form for kontrol.

Læst af ialt: 8331
Læs videre »»

2009

Tinglysningståber

Lene Espersen, Brian Mikkelsen og Lars Barfod bærer i fællesskab ansvaret for skandaleprojektet: digitalisering af tinglysningen

Læst af ialt: 8508
Læs videre »»

2008

Lene Espersen scorer 60.000 kr på at bruge af statens penge
Erhvervsminister Lene Espersen brugte i november 2008 30 mia. kr af statens til opkøb af obligationer for at sænke renten. Derved sparede hun 60.000 kr årligt på sit flexlån på 4,56 mio. kr.

Læst af ialt: 10086
Læs videre »»

2006

Justitsminister kører ung mor ned
30. september 2006 kørte Lene Espersen sin ministerbil ind i en 31 årig mor ved en højresvingsulykke. Den daværende justitsminister fik frakendt kørekortet, trak et halvt år senere et nyt, mens offeret ½ år senere fortsat var sygemeldt

Læst af ialt: 10454
Læs videre »»

2004

Ministeriet tager sig af lovene. Lene Espersen tager sig af ugebladene
VKO regeringen havde som et hovedpunkterne i sit regeringsgrundlag, at straffene for vold og voldtægt skulle strammes. Det er også sket. Straffene er øget drastisk, men samtidig er volden steget. Værst er det gået den grove vold, der er steget 28% under VKO regeringen. Samtidig er ministeren en let minister i et tungt ministerium. Hun tager sig af ugebladene, mens embedsmændene tager sig af lovene.

Læst af ialt: 14367
Læs videre »»

1998

Sociale bedragere
Henriette Kjær og Lene Espersen blev i 1998 afsløret i socialt bedrageri med tilskud fra Folketinget. Siden de i 1994 var blevet valgt ind i Folketinget havde de opgivet, at de boede i Jylland, mens realiteten var, at de boede i København. Konsekvensen var, at de hver kunne stikke 225.000 kr. ekstra lommen - skattefrit.

Læst af ialt: 27166
Læs videre »»

 

Tove Fergo (V)


Læs videre »»

 

2004

Kirkeministeren sat under administration. Alligevel rod og nepotisme
Tove Fergos ministerium blev i 2002 sat under Finansministriets administration, da Rigsrevisionen konstaterede alvorligt rod i regnskaberne og praktisering af "kreativ bogføring". I 2004 kom det frem, at ministeren havde været med til at give sin mand, Peter Fergo en lønforhøjelse på 135.000 kr. Ved folketingsvalget i februar 2005 havde kun 798 lyst til at stemme på Fergo. Hun røg ud af Folketinget og måtte aflevere sin ministerpost.

Læst af ialt: 14357
Læs videre »»

 

Svend Erik Hovmand (V)


Læs videre »»

 

2002

Skatteminister forærer TDC 3,2 mia. kr.
Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) blev i 2001 advaret om et skattehul TDC ville udnytte for at sikre sig et skattefradrag på 10,8 mia. kr. Den tidligere SR-regering havde allerede udarbejdet en lovændring, der ville have lukket hullet. Dette forslag skrottede Hovmand og TDC fik sit fradrag. Da sagen eksploderede i 2003 blev han taget i at vildlede Folketinget, der blev nedsat en undersøgelseskommission, og i august 2004 blev den stærkt belastede skatteminister fjernet.

Læst af ialt: 12524
Læs videre »»

 

Lars Løkke Rasmussen (V)


Læs videre »»

 

2008

Statskassen som Venstres tag-selv-bord

Siden slutningen af 1990'erne har Lars Løkke Rasmussen og andre fremtrædende venstre medlemmer snydt de offentlige kasser for hundredetusindvis af kroner. Løkke lader staten dække sine hotelregninger, når han er for fuld til at tage hjem efter møder i Venstre, dække sit whiskey og cigaret misbrug, diskotekbesøg og ferier.

Læst af ialt: 30885
Læs videre »»

2006

1 milliard i gave til privathospitalerne

Lars Løkke Rasmussen satte som sundhedsminister i 2006 egenhændigt taksterne til privathospitalerne op med 25% for at fremme privateriseringen af det danske sundhedsvæsen. Frem til 2009 havde han på den måde foræret 1 milliard kr af statens midler til privathospitalerne. Det formodes at han står til nogle bestyrelses-ben, når hans tid som statsminister er ovre.

Læst af ialt: 8365
Læs videre »»

2003

Ministerræs
Ministrene overtræder færdselsloven. Samtidig med at regeringen kræver strengere straffe til lovovertrædere, er dens hyppigste sport at overtræde færdselsloven. TV2/Nyhederne fulgte i januar 2003 ministrenes biler og konstaterede hastighedsovertrædelser på op til 41%.

Læst af ialt: 20537
Læs videre »»

1988

Venstres støtte til terrorisme
Tidligere indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var i 1988 i Afghanistan for at aflevere 600.000 kr. til islamiske terrorister. Rasmussen var dengang formand for VU, og pengene var indsamlet af en komite, hvor også DF's Pia Kjærsgård havde sæde. Pengene gik til bygningen af en kønsadskilt drenge- og pigeskole i den mujahedinkontrollerede Logarprovins

Læst af ialt: 47823
Læs videre »»

 

Henriette Kjær (K)


Læs videre »»

 

2004

Forbrugerministeren dømt som dårlig betaler
Forbrugerminister Henriette Kjær blev 2 gange i 2004 dømt ved retten i Gentofte for manglende betaling af dyre møbler. Den ene gang tilsyneladende med en dækningsløs check. Møblerne til ialt 60.000 kr blev først betalt umiddelbart før folketingsvalget 8. februar 2005 - 4 måneder efter den første dom.

Læst af ialt: 10796
Læs videre »»

1998

Sociale bedragere
Henriette Kjær og Lene Espersen blev i 1998 afsløret i socialt bedrageri med tilskud fra Folketinget. Siden de i 1994 var blevet valgt ind i Folketinget havde de opgivet, at de boede i Jylland, mens realiteten var, at de boede i København. Konsekvensen var, at de hver kunne stikke 225.000 kr. ekstra lommen - skattefrit.

Læst af ialt: 27166
Læs videre »»

 

Inga Skjærris (V)


Læs videre »»

 

2001

Venstre stemmesvindel
Ved kommunalvalget i november 2001 blev der sat ekstre krydser på 70 stemmesedler ud for Venstres tidligere borgmester i Ramsø kommune, Inga Skjærris. Krydserne blev sat under venstrefolkenes egen optælling af personlige stemmer. Trods svenske undersøgelser af blækket og fingeraftryk fra sedlerne opgavet politiet efter 10 måneder sigtelsen mod den tidligere borgmester.

Læst af ialt: 15320
Læs videre »»

 

Rene Milo (V)


Læs videre »»

 

2003

Bedrageri og fifleri i Greve
I oktober 2003 blev der indgivet politianmeldelse mod Greves venstreborgmester René Milo for bedrageri og svindel med kommunens midler. Han blev frikendt af politi og tilsynsråd, men en stærkt belastende uafhængig advokatundersøgelse byrådet selv fik gennemført blev hemmeligholdt og først offentliggjort i censureret udgave i marts 2004. Den afslørede svindel med kørselsgodtgørelser, middagsregninger og opfordring af kommunens embedsmænd til at handle med hans firma. Milo blev først fjernet efter kommunalvalget i november 2005, da de konservative besluttede sig for at konstituere sig med socialdemokratiet.

Læst af ialt: 11312
Læs videre »»

 

Flemming Oppfeldt (ex V)


Læs videre »»

 

2004

Kan Venstres folketingsmedlemmer holde sig fra små drenge?
Den 20. oktober 2004 blev Flemming Oppfeldt (V) arresteret og sigtet for pædofili. Politiet havde fremlagt et større efterforskningsmateriale for Folketinget, og dette førte til, at hans parlamentariske immunitet øjeblikkelig blev hævet. Efter 25 år på centrale poster i partiet blev han samtidig ekskluderet af folketingsgruppen. Andre lignende sager har ikke ført til eksklusion, men er heller ikke kommet til offentlighedens kendskab.

Læst af ialt: 21785
Læs videre »»

 

Anders Møller (ex V)


Læs videre »»

 

2002

Sexchikane
Venstre betalte i august 2002 Anders Møllers (V) sekretær for at holde tæt med den sexchikane hun havde været udsat for. Alligevel eksploderede sagen i medierne i oktober. Møller erklærede sig uskyldig og førte en række sager i Københavns Byret, Landsretten og i Pressenævnet som han alle tabte. Men han opnåede noget af det mest eftertragtede for en Venstrepolitiker: at blive synlig, meget synlig.

Læst af ialt: 20684
Læs videre »»

 

Lars Barfoed (K)


Læs videre »»

 

2009

Tinglysningståber

Lene Espersen, Brian Mikkelsen og Lars Barfod bærer i fællesskab ansvaret for skandaleprojektet: digitalisering af tinglysningen

Læst af ialt: 8508
Læs videre »»

 

P.A. Alberti (V)


Læs videre »»

 

1908

Storsvindleren Alberti
Som 36-årige arvede højesteretssagfører Alberti i 1887 Bondestandens Sparekasse. I 1908 var han blevet finansminister i venstreregeringen J.C. Christensen, og havde samtidig bedraget Sparekassen for 9,5 mio. kr. Et enormt beløb på den tid. Alligevel lykkedes det ham at få sin statsministers accept af et hemmeligt statslån på 1,5 mio. kr.

Læst af ialt: 27854
Læs videre »»

 

Søren Brorsen (V)


Læs videre »»

 

1941

Samarbejdsregeringens forsvarsminister
Søren Brorsen var i 1940-43 Danmarks forsvarsminister. Han opfordrede i 1941 danske soldater og officerer til at melde sig som officerer til nazisternes Frikorps Danmark, og brugte militæret til at jagte sabotører, modstandsmænd og i det hele taget sikre tyskerne ro i Danmark.

Læst af ialt: 12276
Læs videre »»

 

Ove Guldberg (V)


Læs videre »»

 

1976

Frikortsagen
Tidligere udenrigsminister Ove Guldberg (V) måtte i 1976 forlade efter det blev afsløret, at han som medlem af SAS' bestyrelse og medlem af EU parlamentet for Venstre havde tilsvindlet sig rejserefusion for 120.000 kr.

Læst af ialt: 10231
Læs videre »»

 

Forlaget Solidaritet, 2200 København N