Forbryderalbum

 

Regeringspolitik
De ansvarlige politikere

Peter Brixtofte (ex V)
Læs videre »»Thor Pedersen (V)
Læs videre »»   


Brixtoftes kriminelle liberale paradis

"Brixtofte har træningsdragt på. Han har lige været ude at løbe. Gennem glasruden bag Brixtofte er der udsigt over Farum Park. Et smukt, moderne stadion med plads til 10.000 tilskuere, der alle har fremragende udsyn fra landets mest komfortable fodboldsæder. Overfor sidder den mangeårige ven, kommunaldirektør Leif Frimand, og ude fra køkkenet kommer servitricen gående med en god flaske rødvin. Frimand og Brixtofte vurderer med kenderminde kvaliteten. »Den holder,« siger Brixtofte, og Frimand er enig. Levemanden Brixtofte er i strålende humør. Han skal have en god frokost med god rødvin i godt selskab, og han sidder, hvor han allerhelst vil sidde. Midt i Farum Park i hovedkvarteret for en fodboldklub, som skovler millioner ind fra den kommune, han er borgmester i, og den klub, hvor han har aktier for en halv million kroner. Den slags er ikke set før. Så stor sammenblanding af private, offentlige, fodboldmæssige og politiske interesser skal man normalt være italiener, milliardær og hedde Berlusconi for at slippe afsted med. Det er heller ikke set før, at en borgmester blæser loven et stykke, men selv om både Tilsynsrådet og Naturklagenævn har forbudt Farum at bygge ungdomsboliger i et lokalt erhvervskvarter, så bygger Brixtofte bare videre."

Sådan indledte Berlingske Tidende sit portræt af Brixtoftes Farum den 9. september 2001. To dage før tvillingetårnene styrtede sammen i New York. Fem måneder før Brixtoftes imperium styrtede sammen.

Brixtofte havde indledt sin borgmesterperiode i 1985 og de første mange år var det gået godt. Han havde passet posten parallelt med sit folketingshverv. Men i slutningen af 90'erne gik det galt. I midten af 90'erne havde de to unge venstre-løver Anders Fogh Rasmussen og Peter Brixtofte ligget side om side i kampen om at føre arven videre fra venstres formand Uffe Ellemann Jensen. Men der var kun plads til en formand, og det blev i 1998 Anders Fogh. Hans had til Brixtofte var så gnistrende, at han samtidig fik forpurret at denne blev næstformand eller politisk ordfører for partiet. Disse poster gik i stedet til Lars Løkke Rasmussen og Ulla Tørnæs. Brixtofte trak sig i stedet tilbage til Farum, og koncentrerede sig om at gøre kommunen til Danmarks liberale paradis.

Farum som liberal mønsterkommune

Det skete med fuld støtte fra Venstre. Da Brixtofte i 1998 besluttede at sælge kommunens kloakanlæg for derefter at leje dem tilbage for 20 år var det en konstruktion, der fik den unge amtsborgmester i Frederiksborg Amt, Lars Løkke Rasmussen til at klappe i sine små hænder, og han prøvede selv konstruktionen af ved at sælge amtets psykiatriske hospital, for derefter at leje det tilbage igen.

Det var dog ikke alle der var glade for udsalget af de kommunale værdier. Heller ikke blandt venstres øvrige borgmestre, der så skævt til Brixtoftes metoder. Og slet ikke i SR regeringen, der efter opfordring fra Kommunernes Landsforening udsendte den såkaldte lånebekendtgørelse, der begrænsede kommunernes mulighed for at sælge ud af arvesølvet. Bekendtgørelsen udløste et raseri fra Løkke Rasmussens side, og så sent som i oktober 2001 erklærede han, at bekendtgørelsen ville blive trukket tilbage, hvis Venstre kom i regering. Det skete dog ikke.

Salget af kloakkerne og andre økonomiske dispositioner fik i slutningen af 90'erne kommunens økonomi til at svulme og her gik det øjensynligt galt for Brixtofte, der indledte et overforbrug.

Farum Boldklub A/S

Barokke detaljer har været omtalt i dagspressen som Brixtoftes hang til dyre vine og rejser, samt venstregruppens møder og middage på kommunens regning, men det er de store linier der er mest interessante.

Brixtofte ønskede efter sit nederlag til Fogh at sætte Farum på verdenskortet som fodboldmestre og liberal elitekommune. Til dette fik han sat gang i opbygningen af Farum Boldklub. Selv havde han for ½ mio. kr. aktier i boldklubben, og det samme havde en række andre af venstres kommunalpolitikere.

Til at finansiere projektet, blev der kanaliseret penge fra kommunens svulmende kasse over i sportsprojekterne. En tidligere direktør i entreprenørfirmaet Skanska gik i sommeren 2003 til bekendelse og fortalte, at Skanska havde fået lov til at tage en overpris på 9 mio. kr. for bygningen af multihallen i Farum Arena mod at give et 'sponsorat' på 10 mio. kr. til håndboldafdelingen under Farum Boldklub. Direktøren forklarede samtidig, at ideen til denne svindel med kommunens penge stammede direkte fra Peter Brixtofte. Skanska A/S opdagede selv skandalen ved et direktørskifte i 2003, og betalte overprisen på de 9 mio. kr. tilbage til Farum Kommune.

Lignende oplysninger kom frem i 2004 om en aftale mellem Farum Kommune og Alletiders Rejser, der fløj Farums pensionister til Gran Canaria. Rejseselskabet tog på borgmesterens begæring en overpris på 500 kr. for hver billet, og disse penge blev kanaliseret videre som et årligt 'sponsorat' på 500.000 kr. ind i Farum Boldklub A/S.

I starten af 2002 kom de første oplysninger frem om, at Thor Pedersen selv var indblandet  i Farums sponsorcirkus. Som direktør for Jydsk Rengøring havde Thor Pedersen indgået en aftale om at drive et plejehjem i Farum. Aftalen med Peter Brixtofte blev udvidet i 1999 fra driften af 24 til 96 boliger - uden at andre firmaer fik lov at byde på sagen. Det skete samtidig med, at Thor Pedersen tegnede et 'sponsorat' på 450.000 kr. i Farum Boldklub A/S, hvor Brixtofte tilfældigvis var formand.

2002 Ballonen revner

Udliciteringer og salg af kommunal ejendom gav mange penge til kommunen, men pensionistrejser, PC'er til alle skolebørn, venstregruppens behandling af kommunekassen som dens eget tag-selv-bord og de ulovlige overførsler til Farum Boldklub A/S begyndte at belaste kommunens økonomi allerede i 1999. Men byrådet fik intet at vide. Endnu værre gik det i 2000 og 2001, og uden om byrådet optog Brixtofte derfor to lån på ialt 450 mio. kr. for at fylde kassen op. Det var ikke blot oppositionen der blev holdt hen i uvidenhed. Det gjaldt tilsyneladende også venstres egen gruppe. Oppositionens medlemmer blev groft svinet til af Brixtofte, når de vovede at stille spørgsmålstegn ved kommunens økonomi, og tallene blev pillet ud af kommunens rapporter, før oppositionen fik dem at se.

Brixtoftes formål var i 2001 tilsyneladende at holde skuden i vandet til efter kommunalvalget i november. Det lykkedes og han blev genvalgt. I virkeligheden skulle kommunen have været sat under administration af indenrigsministeriet allerede i januar 2001 pga. dens brud på den såkaldte kassekreditregel, men for Brixtofte var det ligegyldige petitesser. Først i februar 2002 blev kommunen derfor sat under administration.

Den 6. februar 2002 bragte BT den første af en lang række afsløringer om situationen i Farum. Nogen havde ladet bladet tilflyde oplysninger, der var stærkt belastende for Brixtofte. Samme dag tog indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen en snak med Brixtofte og foreslog at denne tog orlov. Derpå gik det slag i slag:

 • 9. april 2002: Bagmandspolitiet sigter Peter Brixtofte for groft
  mandatsvig.
 • 6. maj 2002: Lars Løkke Rasmussen vælger at bruge den kommunale styrelseslovs paragraf 66 til at suspendere Brixtofte. Afgørelsen skal nu videre til en domstolsprøvelse.
 • 14. maj 2002: Venstre i Folketinget beslutter at ekskludere Peter
  Brixtofte fra gruppen, men ikke fra partiet. Den lokale vælgerforening opfordres til at gøre den del af arbejdet. I den forbindelse udtaler Anders Fogh Rasmussen, at Peter Brixtofte har forbrudt sig mod centrale Venstreprincipper om åbenhed, ydmyghed over for magten og respekt for borgernes penge. Det
  skal opfattes som "et tydeligt signal til den lokale vælgerforening i
  Farum", erklærer Fogh. (Af uopklarede årsager finder 'venstreprincipperne' om åbenhed, ydmyghed og respekt ikke anvendelse på venstreministrene med fingrene dybt i klejnekassen: Thor Pedersen, Tove Fergo, Ulla Tørnæs eller Hans Chr. Smith).
 • 5. juni 2002: Formanden for Venstre i Farum, Sven Hjalholt, meddeler at en enig bestyrelse for vælgerforeningen har vedtaget at ekskludere Peter Brixtofte med omgående virkning.
 • 26. juni 2003: Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet rejser formel tiltale mod Brixtofte.
 • 16. marts 2004: Retssagen mod Peter Brixtofte og Farum Kommunes tidligere kommunaldirektør Leif Frimand indledes ved Kriminalretten i Hillerød.

For at få overblik over kommunens økonomi satte bagmandspolitiet revisionsfirmaet KPMG til at undersøge regnskaberne. Ifølge revisionsrapporten fra KPMG var kommunens underskud på 117 mio. kr. i 1999, 139 mio. kr. i 2000 og 339 mio. kr. i 2001. Brixtofte hævdede fra starten, at byrådet havde været fuldt informeret om kommunens økonomi, og retten gik derfor i 2004 i gang med at afspille de på bånd optagne byrådsmøder. Optagelserne viste, at Brixtofte løj.

Bagmandspolitiet rejste i alt ti anklager mod den tidligere borgmester: fem for mandatsvig af særlig grov karakter, der kan koste op til 12 års fængsel, og fem for embedsmisbrug, der kan give op til to års fængsel.

Anklagerne omfatter blandt andet misbrug af repræsentationskonti, kanalisering af skattekroner til Farum Boldklub og optagelse af lån for 450 millioner kroner uden om byrådet. Samtidig er Brixtofte anklaget for at have skjult kommunens reelle økonomiske situation. Sagen ventes først afsluttet i 2006, og vil derefter med stor sandsynligvis blive anket videre til landsret og højesteret.

Farumkommissionen

Pga. sagens skandaløse karakter besluttede oppositionen i Folketinget i sommeren 2002 at kræve en kommission nedsat til kulegravning af sagsforløbet. Venstre var i sagens natur skarp modstander af en kommission, fordi den også skal afdække, hvorfor tilsynsrådet under daværende amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen ikke havde grebet ind mod de kriminelle dispositioner i Farum, og daværende direktør Thor Pedersens deltagelse i sponsorcirkusset i Farum. Men det lykkedes oppositionen at få Dansk Folkepartis støtte til nedsættelse af kommissionen, der fik til opgave at undersøge følgende forhold:

 • Tidligere borgmester Peter Brixtoftes varetagelse af funktionerne som øverste leder af kommunens administration.
 • Byrådsmedlemmernes varetagelse af deres hverv.
 • Farums embedsmænds varetagelse af deres hverv.
 • Den kommunale revisions måde at fungere på og dens reaktioner på Farum Kommunes dispositioner.
 • Dispositioner foretaget af Farum Kommune, som har været til gavn for bestemte politiske partier eller personer - bl.a. i forbindelse med valgkampe.
 • Farum Kommunes aftaler med organisationer, private virksomheder, sportsklubber og finansieringsinstitutter.
 • De forskellige tilsynsmyndigheders rolle i de mange klagesager mod kommunen.
 • Hillerød Politis rolle i forbindelse med anmeldelser af Farum Kommune.

Hævn

En hel del peger i retning af, at det var Venstre selv der lækkede oplysningerne til BT i februar 2002. Lars Løkke Rasmussen havde som Brixtoftes nære ven og tidligere amtsborgmester et indgående kendskab til situationen. Et formål med lækagen var at hindre, at Farum eksploderede i ansigtet på regeringen. Og det lykkedes faktisk Venstre at afgrænse eksplosionen, så Løkke Rasmussen og Thor Pedersen ikke umiddelbart blev trukket med i faldet. For Anders Fogh var motivet snarere hævn for, at han i 1992 måtte afgive posten som skatteminister til Peter Brixtofte, og for at Brixtofte under valgkampen i november 2001 havde lagt afstand til Venstres stærkt fremmedfjendske politik. Fogh lagde allerede tidligt i foråret 2002 ikke skjul på, at han ville have sin gamle politiske rival Brixtofte smidt ud af partiet.

Det lykkedes, men Venstre betalte også en pris. Det bedste eksempel på, hvordan en venstrekommune skal styres - Farum - styrtede i grus.


Kilder:
Farumsagen: Farums pengekarrusel, Jyllands-Posten 12. december 2004
Farumsagen: Peter alene i verden, Jyllands-Posten 28. november 2004
Farumsagen: Peter Brixtofte afviser at have fjernet kritikere, Jyllands-Posten 23. oktober 2004
Farumsagen: Lånet der kostede borgmesterposten, Jyllands-Posten 29. august 2004
Farumsagen: Ingen alarm over røde tal, Jyllands-Posten 18. august 2004
Dokumentation: Scener fra byrådssalen, Jyllands-Posten 20. juni 2004
Farumsagen: Puslespil om Farum, Jyllands-Posten 20. juni 2004
Farumsagen: Topchef: Brixtofte bestemte alle kommunale vinkøb, Jyllands-Posten 16. maj 2004
Thor P. bedyrer sin uskyld, Politiken 4. april 2004
Farumsagen: Mad og rejser for 700.000 kr. på en måned, Jyllands-Posten 14. marts 2004
Farumsagen: Eks-direktør erkender sponsorfusk, Jyllands-Posten 5. august 2003
Myndigheder indkapsler Farumskandalen, Vejle Amts Folkeblad 12. oktober 2002
Farum-undersøgelse barberet ned, Politiken 8. august 2002
VK i mindretal i Farumsag, Politiken 1. august 2002
Analyse: Det endelige farvel til Brixtofte, Politiken 6. juni 2002
Interview: Løkke Rasmussen: Kommuner har misbrugt Farummodel, Politiken 21. april 2002
Farum-Sagen: Stormløb mod ministre, Jyllands-Posten 21. februar 2002
Farum-sagen: Fogh skærper tonen over for Brixtofte, Politiken 20. februar 2002
Farum-sagen: Nyhedsanalyse: Venstres hammer truer Brixtofte, Politiken 14. februar 2002
Valg 2001: Venstre: Alle bør integrere som Farum, Politiken 5. november 2001
Farum Romanum, Berlingske Tidende 9. september 2001
Venstres dumhed, Information 15. juli 1998
Brixtoftes butik, Politiken 12. juli 1998
Brixtofte skaber uro i Venstre, B.T. 11. juli 1998
Farums kloakker lugter, Aktuelt 11. juli 1998
Farum-fidus splitter Venstre, Politiken 10. juli 1998

Sidst opdateret: 2005-02-07

Forlaget Solidaritet, 2200 København N    /    Læst af 19825