Forbryderalbum

 

Regeringspolitik

   


Overgreb mod børn, studerende, lærere, arbejdere, studerende, lærere, indvandrere, flygtninge og kunstnere

Historier

2021

Dømt ved rigsretten for sine kriminelle aktiviteter som minister for Fremmedfjendtlighed (2015-19)
Inger Støjberg dømmes i december 2021 60 dages ubetinget fængsel ved Rigsretten for sine kriminelle aktiviteter som minister for Fremmedfjendtlighed (2015-19)

Læst af ialt: 1086
Læs videre »»

2020

Regerer under COVID-19 pandemien pr. dekret og fik landets mink aflivet
I november 2020 foranstaltede Frederiksen i strid med loven, at alle landets mink blev aflivet. Det kom til at koste den danske stat op mod 19 mia. kr i erstatninger og følgeudgifter.

Læst af ialt: 1192
Læs videre »»

2005

Lad de rige blive rigere og de fattige fattigere
18. september erklærede socialminister Eva Kjer Hansen til Jyllands-Posten: "det er et faktum, at uligheden øges i Danmark. Det er i orden, for den skaber større dynamik i samfundet. 3 dage holdt hun fast i sin hyldest til den økonomiske ulighed inden statsministeren gav hende valget mellem at trække alle sine udtalelser tilbage eller blive fyret som minister. Selv om Kjer Hansen allene gav udtryk for regeringens faktiske politik og blev støttet af mange venstrefolk på og udenfor Christiansborg, frygtede Fogh Rasmussen, at markeringen ville koste Venstre stemmer. 73% af den danske befolkning er nemlig imod øget økonomisk ulighed. Ministeren har fået sparket munden i. Men hvad mener socialministeren selv om ulighed i dag?

Læst af ialt: 30265
Læs videre »»

2005

Forskningen skæres ned
De offentlige bevillinger til forskning er faldet gennem de 3½ år Helge Sander har været forskningsminister. Venstres pludselige interesse for forskning midt i valgkampen 2005 er derfor ikke troværdig. Selv ikke hvis partiet holdt sine valgløfter, vil Danmark nå op på 1% offentlig støtte til forskning, vurderer Rektorkollegiet.

Læst af ialt: 10167
Læs videre »»

2005

Solidaritet med godsejerne. Iskold skulder til ARLA og Danish Crown ansatte
Godsejerne der i januar 2005 blev ramt af stormen får økonomisk kompensation fra staten, mens Vejle der har set 1000 industriarbejdspladser lukke, og har fået varslet yderligere 463 fyringer ved lukningen af Arlas fabrik i byen senest i maj 2006, ikke får nogen støtte.

Læst af ialt: 15409
Læs videre »»

2005

Iskold ligegyldighed overfor flodbølgekatastrofens ofre
Flodbølgekatastrofen 26. december 2004 kostede 225.000 livet og gjorde 2 mio. mennesker hjemløse. Den danske regering var fraværende i hjælpeindsatsen, afviste arrogant enhver kritik og afviste at lade gennemføre en uafhængig undersøgelse af forløbet. De 420 mio. kr. den "bevilgede" i katastrofehjælp var stjålet fra bistanden til jordens fattigste lande.

Læst af ialt: 21083
Læs videre »»

2004

Kulturminister til forsvar for hetz mod religioner
Brian Mikkelsen greb som smagsdommer i foråret 2004 egenhændigt ind i fordelingen af tipsmidler og besluttede, at der ikke skulle fordeles midler til danske PEN. Anledningen var, at foreningens bestyrelse ikke umiddelbart kunne optage forfatteren Lars Hedegaard, da det blev skønnet at han i sit had til islam praktiserer "hate speech" der er forbudt efter det internationale PEN's charter. Kulturministeren der i efteråret 2003 af statsministeren var blevet stoppet i sin private kulturkamp, indledte nu kulturkamp mod PEN, der blev beskyldt for at undertrykke ytringsfriheden. Ministeren lod i den anledning sin stærke utilfredshed med danske forfattere komme til udtryk i en kronik i Berlingske Tidende.

Læst af ialt: 8887
Læs videre »»

2004

Kan Venstres folketingsmedlemmer holde sig fra små drenge?
Den 20. oktober 2004 blev Flemming Oppfeldt (V) arresteret og sigtet for pædofili. Politiet havde fremlagt et større efterforskningsmateriale for Folketinget, og dette førte til, at hans parlamentariske immunitet øjeblikkelig blev hævet. Efter 25 år på centrale poster i partiet blev han samtidig ekskluderet af folketingsgruppen. Andre lignende sager har ikke ført til eksklusion, men er heller ikke kommet til offentlighedens kendskab.

Læst af ialt: 21785
Læs videre »»

2004

Ringere undervisning
Under VKO regeringen er uddannelsesudgiften pr. elev og studerende reduceret med 2,5% og regeringen planlægger en yderligere nedskæring på 2,7% for perioden 2005-08. Elever, studerende og lærere oplever dagligt nedskæringerne, der også giver sig udslag i, at Danmark placeres i bund i de internationale undersøgelser, hvor kvaliteten af forskellige landes uddannelsessystemer sammenlignes.

Læst af ialt: 13618
Læs videre »»

2004

Ministeriet tager sig af lovene. Lene Espersen tager sig af ugebladene
VKO regeringen havde som et hovedpunkterne i sit regeringsgrundlag, at straffene for vold og voldtægt skulle strammes. Det er også sket. Straffene er øget drastisk, men samtidig er volden steget. Værst er det gået den grove vold, der er steget 28% under VKO regeringen. Samtidig er ministeren en let minister i et tungt ministerium. Hun tager sig af ugebladene, mens embedsmændene tager sig af lovene.

Læst af ialt: 14367
Læs videre »»

2004

Statsracisme
Regeringen gennemførte umiddelbart efter sin tiltræden en række tiltag, der drastisk skulle reducere indvandringen. Bl.a. i form af stop for familiesammenføringer. Internationale organisationer karakteriserer i dag disse indgreb som værende i strid med flygtninge- og menneskerets konventionerne. Alligevel fortsætter regeringen sin chikane mod flygtninge og indvandrere, samtidig med at Danmarks anseelse i udlandet som et civiliseret samfund når nye lavpunkter.

Læst af ialt: 28476
Læs videre »»

2004

30.000 flere uden arbejde
30.000 har mistet deres arbejde under VKO regeringen (2001-05). Dels pga. de omfattende fyringer i staten. Dels fordi regeringen hverken har haft evnen eller lysten til at bekæmpe arbejdsløsheden. Skattelettelserne i 2004 skulle iflg. regeringen skære 22.000 af arbejdsløshedskøen. Oppositionen kritiserede skattelettelserne for ikke at være jobskabende, og den fik ret. Ved udgangen af året var arbejdsløsheden ikke faldet.

Læst af ialt: 17588
Læs videre »»

2003

De højere uddannelser: Ud med demokratiet. Ind med direktører
Helge Sander har givet demokratiet på landets højere uddannelsesinstitutioner det endelige dødsstød. De ansatte og studerendes indflydelse er borte, erstattet med stærke institutledere og direktører fra industrien i bestyrelserne. Venstre har dermed skruet historien tilbage til det sorte professorvældes dage.

Læst af ialt: 10341
Læs videre »»

2003

Drastiske forhøjelser af priserne på busser og tog
Regeringen fjernede i 2003 taksttilskuddet til den offentlige trafik. Det betød, at bus- og togbiletter i januar 2004 steg ca. 12%. Det var ikke penge der manglede i statskassen. Samtidig med at staten sparede 115 mio. kr. på taksttilskuddet steg udgiften til motorveje med 30% (250 mio. kr). Der var tale om en politisk omfordeling fra offentlig transport til motorveje.

Læst af ialt: 12855
Læs videre »»

2002

Berufsverbot, kammerateri og magtens arrogance
Kun godt 1 måned efter regeringen kom til magten offentliggjorde den en liste på 103 råd og nævn der skulle nedlægges. Anders Fogh angav oprindelig 'kampen mod smagsdommerne' som begrundelse, men indrømmede siden, at formålet var udrensning af 'venstreorienterede i statsadministrationen'. 3 år senere er der oprettet lige så mange nye råd og nævn, og regeringen har placeret sine egne folk i disse og på velbetalte formandsposter i offentlige virksomheder. Kammerateriet har nået nye højder under VKO regeringen.

Læst af ialt: 13153
Læs videre »»

2002

Tag fra de fattige. Giv til de rige
Regeringen har år for år skåret ned på ulandsbistanden. Fra 1,06 % af BNP i 2001 til 0,83 % i 2005. Og bistanden er planlagt at skulle falde til 0,79 % i 2008. Samtidig er miljøbistanden skåret ned med 1,6 mia. i samme periode. Nedskæringerne øger fattigdommen i ulandene, forværrer sikkerhedssituationen og øger flygtningestrømmene. Men ofrene er usynlige for offentligheden - bortset fra ekstreme situationer som flodbølgen i Asien 26. december 2004.

Læst af ialt: 10164
Læs videre »»

2002

Til krig mod togdriften i Danmark
Skohandler Flemming Hansen besluttede i december 2001 at overdrage togdriften i Midtjylland til britiske Arriva. Det skete trods et 600 mio. kr. billige tilbud fra DSB. Dette tilbud smed ministeren i papirkurven og mørkelagde hele sagen. Arrivas overtagelse af togdriften i Midtjylland medførte kaos, nedlagte afgange og aflysninger indtil jyderne i marts tvang ministeren til at indgå en midlertidig aftale med DSB om overtagelse af driften. Arriva har fra januar 2005 indført yderligere serviceforringelser i afgangene samtidig med at skohandleren planlægger lignende kaos på Kystbanen.

Læst af ialt: 10274
Læs videre »»

2002

Sexchikane
Venstre betalte i august 2002 Anders Møllers (V) sekretær for at holde tæt med den sexchikane hun havde været udsat for. Alligevel eksploderede sagen i medierne i oktober. Møller erklærede sig uskyldig og førte en række sager i Københavns Byret, Landsretten og i Pressenævnet som han alle tabte. Men han opnåede noget af det mest eftertragtede for en Venstrepolitiker: at blive synlig, meget synlig.

Læst af ialt: 20684
Læs videre »»

2002

Brians guldkorn
Brians genialiteter gennem hans første 2 år som kulturminister. Om forfølgelsen som barn, nødvendigheden af reklamer til børn, den venstreorienterede Bermudatrekant mellem Gyldendal, Politiken og Danmarks Radio og meget andet.

Læst af ialt: 25201
Læs videre »»

Forlaget Solidaritet, 2200 København N