Forbryderalbum

 

Regeringspolitik
De ansvarlige politikere

Flemming Hansen (K)
Læs videre »»   


Til krig mod togdriften i Danmark

Det var en driftig skohandler med visioner der i december 2001 overtog posten som trafikminister. Han havde visioner for afvikling af togdriften i Danmark, og udbød derfor allerede samme måned togdriften i Midtjylland i licitation. Der kom to bud. Det ene fra det britiske Arriva, og det andet fra DSB. Sidstnævnte var 600 mio. kr. billigere end Arrivas. Men det var jo ikke meningen. Trafikminister Flemming Hansen fik derfor umiddelbart kasseret DSB's tilbud. Da sagen var ret ulden skyndte han sig samtidig at mørklægge den. Det var derfor først i april 2002 at offentligheden via et fortroligt lækket notat fik at vide, at DSB havde været 600 mio. kr. billigere end Arriva. Ministeren undskyldte sig nu med, at DSB's tilbud var "urealitisk" - det ville have givet underskud for DSB. Sagen blev derfor indbragt for Klagenævnet for udbud, der i oktober 2003 traf en afgørelse, der gik ministeriet imod: Ministeriet havde ikke været i stand til at kende forskel på sine roller som henholdsvis ejer af DSB og udbyder af trafikken.

2002 Ulovlig og mørkelagt tilsidesættelse af DSB

Klagenævnets afgørelse glædede de Statsansattes Kartel (STK), der havde indbragt sagen. Formand Peter Waldorff mente, at ministeriets fejl blev fatal for de ansatte for DSB og for samfundet:

"Afgørelsen viser, at ministeriet misforstod sin rolle som udbyder af trafikken og som DSBs ejer, da DSBs tilbud skulle kontrolleres. Det fik i første omgang den fatale konsekvens, at DSB ikke på ordentlig vis kunne dokumentere, at DSBs passagerprognoser i tilbuddet var realistiske. DSBs bud derfor blev bortvist, selv om det var mere end 600 millioner kroner billigere end Arrivas bud.
Habilitet: Ministerium begik fodfejl ved togudbud, Berlingske Tidende 15. oktober 2003


Peter Waldorff fortsatte:

"Det er vigtigt for de ansatte at vide, at tilbuddet fra DSB var godt nok, og at de forinden havde været med til at effektivisere virksomheden,« siger han."

På trods af ministerens overtrædelse af udbudsreglerne afviste VKO partierne dog i Folketinget kritik af Flemming Hansen.

2003 Kaos i Midtjylland

Inden Klagenævnets afgørelse var skaden dog allerede sket. Arriva er kendt fra i England at forringe togdriften, lukke baner og indsætte busser. Allerede i februar 2002 kunne aviserne berette, at skohandleren havde indgået en aftale med Arriva, der gav selskabet ret til at droppe myldretidsafgangene og skære antallet af afgange på strækningen Århus - Herning over Silkeborg ned fra 23 til 18:

"Mellem Århus og Silkeborg skal der på hverdage køre 18 tog i hver retning. Der er ikke stillet noget krav om myldretidstog, hvis der ikke er behov for sådanne, men betingelserne forhindrer heller ikke Arriva i at køre myldretidstog. Arriva har i sit tilbud præsenteret en køreplanskitse, som ikke indeholder myldretidstog mellem Silkeborg og Århus i perioden 2003 til 2005," skriver ministeriet blandt andet.
Arriva: Minister godkendte færre togafgange, Jyllands-Posten 15. februar 2002

Samtidig udtalte Flemming Hansen: "Generelt giver kontrakten med Arriva nogle klare fordele for togpassagerne i Midt- og Vestjylland". Hvilke fordele der var tale om, blev aldrig klart.

Den 5. januar 2003 overtog Arriva togdriften, og det udviklede sig hurtigt til en katastrofe med masseaflysninger på togdriften: "Det er en katastrofe", erklærede amtsborgmester i Viborg Amt, Bent Hansen (S), om Arrivas plan om at indsætte busser på et fast antal togafgange få uger efter driftsovertagelsen. Han fortsatte: "Borgerne er blevet lovet tog. Kontrakten lyder på tog. Hvis de ikke kan skaffe lokomotivførere nok, så må andre tage over. Mit råd til trafikministeren: Ophæv Arrivas kontrakt".

Han blev sekunderet af amtsborgmester i Ringkøbing Amt, Knud Munk Nielsen (V), der også havde svært ved at finde noget positivt at sige:
"Arriva markedsførte sig som meget bedre end DSB, og allerede få uger efter sidder vi så her i denne umulige situation. Det er simpelthen for dårligt".

Blandt ellers besindige vest- og midtjyder bredte der sig en lynchstemning og i marts 2003 blev det aftalt, at DSB midlertidig skulle overtage togdriften igen. Fra 13. april til 13. december 2003 var det derfor DSB der varetog togdriften i Midtjylland. Arriva benyttede perioden til at uddanne egne togførere. Ud af 180 togførere var de 100 nyuddannede og 80 var lokket over fra DSB mod 10% mere i løn.

2005 Nedskæring i antallet af afgange

Ved indgangen til 2005 skar Arriva ned i antallet af afgange på de mindre stationer og bekræftede dermed kritikernes forudsigelser i 2002 om forringet service. Fra 9. januar blev antallet af stop i Alken og 3 andre mindre byer reduceret med 5.

2004 Udlicitering af Kystbanen

Efter "succesen" i Midtjylland ønsker skohandleren nu at udlicitere Kystbanen og Skånetrafikken, der servicerer Helsingør - København og videre over Malmø til Helsingborg. Både Dansk Industri (DI) og lokoførerne har advaret mod dette. DI fordi foreningen frygter samme togkaos som i Midtjylland. Lokoførerne har erklæret, at de kun vil køre for DSB, hvilket vil give et nyt driftsselskab alvorlige problemer med driften. Kystbanen tegner sig for 10% af DSB's forretning, og ministeren ønsker åbenbart at sende endnu flere bilister ud på den allerede overfyldte Helsingørmotorvej.


Kilder:
Lokomotivførere vil stoppe udlicitering af Kystbanen, Politiken 29. december 2004
Pendlere får rygstød af borgmester, Urban Århus 14. december 2004
Sværere at komme med toget hjem, Urban Århus 14. december 2004
Regeringen udliciterer driften af DSB's hjemmebane, Politiken 19. november 2004
Måske skal der lukkes stoppesteder på banen, Dagbladet Holstebro-Struer 27. oktober 2004
Arriva i rødt, Berlingske Tidende 9. juni 2004
Trafikafvikling: Trafikminister: HUR har ikke prioriteret kollektiv trafik, Jyllands-Posten 17. februar 2004
Krav om undersøgelse af Arriva-sejr, Politiken 16. oktober 2003
Habilitet: Ministerium begik fodfejl ved togudbud, Berlingske Tidende 15. oktober 2003
DSB fejer op efter Arriva, Politiken 8. marts 2003
Ingen hjælp til Arriva-pendlere, De Bergske Blade 26. februar 2003
Transport: Trafikminister erkender fejl i udbud, Jyllands-Posten 18. februar 2003
Debat: Arriva er en skandale, Berlingske Tidende 9. februar 2003
Amtsborgmester: Ud med Arriva, Ringkjøbing Amts Dagblad 7. februar 2003
Skandalen på skinner, Vejle Amts Folkeblad 7. februar 2003
Arriva aflyste 21 togafgange, Jyllands-Posten 6. februar 2003
Den afsporede privatisering, De Bergske Blade 3. februar 2003
Arrivas aflysninger fortsætter, Jyllands-Posten 3. februar 2003
Gymnasierektor klager over Arriva, Ringkjøbing Amts Dagblad 31. januar 2003
Politisk uro om minister i DSB-sagen, Berlingske Tidende 30. april 2002
Fortroligt notat: DSB's bud var bedst, Politiken 30. april 2002
Arriva: Minister godkendte færre togafgange, Jyllands-Posten 15. februar 2002
Kritik af trafikminister, Berlingske Tidende 18. januar 2002

Sidst opdateret: 2005-02-03

Forlaget Solidaritet, 2200 København N    /    Læst af 10099