Forbryderalbum

 

Regeringspolitik
De ansvarlige politikere

Anders Fogh Rasmussen (V)
Læs videre »»Ulla Tørnæs (V)
Læs videre »»   


Ringere undervisning

Danmarks elevorganisationer demonstrerede i oktober 2004 mod de fortsatte forringelser på uddannelsesområdet. Til at tale på Chr. Borg Slotsplads havde de også inviteret undervisningsminister Ulla Tørnæs, der benyttede muligheden til hysterisk at skrige ad eleverne og de studerende: I bliver ført bag lyset.

Siden sin tiltræden som minister i 2001 har Tørnæs brugt mantraet: "øget faglighed". Hun mener muligvis, at børn og unge skal lære mere under deres uddannelse, men ord alene gør det ikke, og regeringens skattestop fra 2001 gør, at børnene fortsat undervises udfra forældede bøger og kort, hvor Sovjetunionen fortsat er en supermagt tusind kilometer øst for Danmark, og DDR et land lige syd for.

På baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Finansloven regnede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i efteråret 2004 på, hvordan uddannelsessektoren havde klaret sig under VKO regeringen. Svaret var: ringe. Allerede få uger henne i den nye regering lukkede Tørnæs daghøjskolerne, og lukkede dermed et voksenuddannelsestilbud især arbejdsløse kvinder havde kunnet benytte sig af.

Nedskæringerne har da også været værst på voksen- og efteruddannelsesområdet, hvor udgiften pr. elev er faldet 11,4% i perioden 2001-04. Gennemsnitligt er udgiften faldet 2,5% i denne periode, og i 2005-08 planlægger regeringen et yderligere fald på 2,7%. Det vil især gå ud over de videregående uddannelser, HHX og HTX.

2004 priser 2001 2004 %
Folkeskolen 46.400 45.600 -1,7
Privatskoler 39.600 40.500 2,3
Efterskoler 63.600 62.000 -2,6
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser 85.600 81.500 -4,9
Gymnasiale uddannelser 66.200 66.200 0,0
Videregående uddannelser 58.500 56.700 -3,0
Voksen- og efteruddannelse 56.000 49.600 -11,4
Gennemsnit 52.600 51.300 -2,5
VKO regeringens udgift pr. elev på uddannelsesområdet 2001-04.
Det var disse tal der fik den koleriske undervisningsminister til at skrige hysterisk efter eleverne på Chr. Borg Slotsplads 2. oktober 2004: I bliver ført bag lyset.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, september 2004.
Talstriden med undervisningsministeren

Elever og studerende oplever forringelserne i hverdagen, og det er derfor ikke tilfældigt, at VKO regeringen har været den mest upopulære i disse grupper i årtier. Den negative udvikling bekræftes af den såkaldte PISA undersøgelse, der blev offentliggjort i december 2004. Danmark blev her placeret i bunden af undersøgelsen.

Tilbage til den sorte skole

Mens arbejdsmarkedet i stigende grad efterspørger livslang læring, udvikling og fleksibilitet, gik statsminister  Anders Fogh Rasmussen i sin nytårstale 2004 ind i undervisningsdebatten med en helt anden dagsorden. Han gik her til frontalt angreb på, hvad han kaldte "rundkredspædagogikken". Den del af pædagogikken der sigter på at udvikle børn og unge til selvstændigt tænkende individer skal erstattes af indlæring af fakta. Hverken lærere eller elever havde meget andet end hovedrysten til overs for statsministerens betragtninger over undervisning og læring i det 21. århundrede.


Kilder:
Ministertjek: Tørnæs og Sander: Ikke bestået, Politiken 21. december 2003
Talstriden med undervisningsministeren, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, september 2004.
Regeringen sparer på uddannelserne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, september 2004.

Sidst opdateret: 2005-01-25

Forlaget Solidaritet, 2200 København N    /    Læst af 13423