Forbryderalbum

 

Regeringspolitik
De ansvarlige politikere

Anders Fogh Rasmussen (V)
Læs videre »»Flemming Hansen (K)
Læs videre »»   


Drastiske forhøjelser af priserne på busser og tog

I 2003 besluttede regeringen at fjerne taksttilskuddet på 115 mio. kr. til HUR fra 1. januar 2004. Samtidig besluttede amtspolitikerne fra Københavns, Roskilde og Frederiksborg amter at spare yderligere 85 mio. kr. på den kollektive trafik. Fjernelsen af disse tilskud betød, at den offentlige transport i HT området ville stige med 17,5% pr. 1. januar 2004. De varslede prisstigninger udløste stærke folkelige protester, hvilket fik amtspolitikerne til alligevel ikke at spare de 85 mio. kr. Tilbage stod regeringens reduktion. Priserne steg derfor med 12%. Et billede der gentog sig i det meste af landet.

Regeringens besparelse var ikke udtryk for, at der manglede penge i statskassen, men at den ønskede at omfordele fra kollektiv trafik til motorveje. Samtidig med at regeringen fjernede støtten til den kollektive transport, øgedes Vejdirektoratets årlige anlægsinvesteringer nemlig med 250 mio. kr. - fra 880 til 1.130 mio. kr. Investeringer der overvejende blev anvendt til udvidelse af motorvejene.

Regeringens udsultning af den kollektive trafik betyder ikke blot højere priser, men også stærkt forringet service. Det mærkes især i yderområderne, hvor nedskæringerne har medført nedlæggelse af ruter og færre busser.


Kilder:
Prisstigninger: Tredobling af billetpriserne, Information 15. januar 2005
Noah Trafik

Sidst opdateret: 2005-01-23

Forlaget Solidaritet, 2200 København N    /    Læst af 12736