Forbryderalbum

 

Regeringspolitik
De ansvarlige politikere

Hans Christian Schmidt (V)
Læs videre »»   


Miljøsvindel

Den nuværende fødevareminister, Hans Christian Schmidt, var frem til ministerrokaden i 2004 miljøminister. Det var ikke tilfældigt at han skiftede ministerium, for hans administration i Miljøministeriet var under undersøgelse af Rigsrevisonen, der i november 2004 gav Schmidt en næse af en anseelig størrelse for magtmisbrug. I sin konklusion skrev revisionen, at Schmidt "forskelsbehandlede og hjalp vennerne - miljøordførerne fra de borgerlige partier - og sin gamle arbejdsplads, Sommersted skole i hans hjemby Vojens.

I et brev til Vojens' borgmester, Nis Mikkelsen (V), skrev ministeren midt i 2003 bl.a.: "Jeg er endvidere blevet oplyst, at Sommersted Skole har indsamlet et betydeligt beløb til indretning af 'økobasen'. Dette er jeg meget imponeret over, og jeg vil derfor også give et tilsagn om et tilskud på 50.000 kr. til realisering af økobasen fra regeringens velfærdspulje." I et andet brev til partifællen Jens Vibjerg, der havde formidlet en ansøgning om støtte til sin hjemkommune Give, skrev Schmidt: "Derfor vil jeg, såfremt begge projekter gennemføres, støtte disse med et tilskud på op til 100.000 kr. i 2004."

Kammerateri

Men hans gamle skole fik ikke blot de 100.000 kr. fra ministerens hemmelige cigarkasse. Schmidt fik også Skov- og Naturstyrelsen - der hører under hans ministerium - til at købe landejendommen Perleholm, som skolen herefter kunne benytte. Pris: 1,6 mio. kr.

Det var som rigsrevisionen bemærkede ikke blot ministerens hjemstavns venner der blev beriget. Også ansøgere fra miljøudvalgsformand Eyvind Vesselbos (V) valgkreds fik penge, ligesom ansøgninger fra de områder, hvor Helle Sjelle (K), Jens Vibjerg (V), Jørn Dohrmann (DF) og Mogens Nørgaard Pedersen (KD) var valgt blev tilgodeset. Pengene stammede fra den såkaldte velfærdspulje, hvis eksistens ministeren - i modsætning til normal praksis - ikke offentliggjorde

Det var ikke de eneste uregelmæssigheder i ministeriet. Flere eksperter satte også spørgsmålstegn ved ministerens egen rolle i forbindelse med godkendelsen af en golfbane i venstrekommunen Stenløse i Nordsjælland, og han blev desuden anklaget for at have udskudt et indgreb over for dambrugs udledning af medicinrester.

Trods den stærke kritik fra rigsrevisionen om magtmisbrug, blev der ikke lejlighed til ministerstorm i 2004. Dels fordi Dansk Folkeparti var imod en sådan. Jørn Dohrmann, der er miljøordfører (og som selv havde fået penge fra ministerens cigarkasse), "mente ikke, at sagen gav anledning til alvorlig kritik af Hans Chr. Schmidt".

Dels fordi statsministeren selv bakkede Schmidt op. Anders Fogh udtalte tidligere på året, at jo mere hans ministre blev kritiseret, jo mere bakkende Fogh dem op. Sådan skal det være, når skandale og svindel er en dyd.

Med sin uddeling af statens penge fik Hans Christian Schmidt dog lidt at skulle have sagt, for miljøpolitikken blev i hans ministerperiode ikke udformet i Miljøministeriet. Den opgave havde statsministeren overdraget til sin nære ven, Bjørn Lomborg, som han allerede et år efter regeringens tiltræden forærede et nyt statsfinancieret institut: "Institut for Miljøvurdering".


Kilder:
Sager: Ministre i knibe, Jyllands-Posten 21. november 2004
Statsrevisorer giver Schmidt en ny næse, Politiken 11. november 2004
Rigsrevisionen kritiserer tidligere miljøminister, Berlingske Tidende 10. november 2004
Kammerateri, Politiken 10. november 2004
Minister indhentes af fortiden, Politiken 15. september 2004
Regeringens tabere, B.T. 27. december 2003
Vennernes ven: Anklager mod miljøminister kulegraves, Berlingske Tidende 1. november 2003
Bilag holdes tilbage i Schmidt-sag, Fyens Stiftstidende 24. oktober 2003
Den trofaste minister skaber problemer, Berlingske Tidende 21. oktober 2003
Tilskud: Minister fordelte selv penge, Jyllands-Posten 4. oktober 2003
Ministers venner fik naturpenge, Politiken 2. oktober 2003

Sidst opdateret: 2005-01-20

Forlaget Solidaritet, 2200 København N    /    Læst af 15873