Forbryderalbum

 

Regeringspolitik
De ansvarlige politikere

Rene Milo (V)
Læs videre »»   


Bedrageri og fifleri i Greve

Den 2. oktober 2003 blev borgmester René Milo (V) meldt til politiet af Dan Bjerring fra Borgerlisten for fifleri med fakturaer og kørselsregninger. Samme dag sygemeldte Milo sig selv.  Trods en stærkt belastende advokatundersøgelse, sidder Milo atter i borgmesterstolen og er opstillet af Venstre som spidskandidat til kommunalvalget i november 2005.

Ved siden af den politiundersøgelse der blev sat i gang i oktober blev Tilsynsrådet sat på sagen, og 21. oktober besluttede kommunalbestyrelsen desuden at få gennemført en uafhængig advokatundersøgelse. Det var en god ide, for Tilsynsrådet frikendte den 12. december Milo, uden at offentligheden fik kendskab til, hvilke undersøgelser rådet egentlig havde foranstaltet, og på hvilket grundlag «frikendelsen» fandt sted. Tilsynsrådet skal vi ikke beskæftige os mere med. Det blev nedlagt 31. december 2003 og eksisterer altså ikke mere.

Helle ikke detaljerne i politiundersøgelsen kunne offentligheden få kendskab til. Sigtelserne blev frafaldet af politimesteren i Glostrup 14. januar 2004.

Advokatundersøgelsen

Så var der advokatundersøgelsen tilbage. Resultatet af den fik kommunalbestyrelsen få dage før julen 2003, og den blev øjeblikkelig mørkelagt. Resultaterne blev alligevel lækket til medierne, og det tvang i marts 2004 byrådet til at offentliggøre undersøgelsen - dog kun i en censureret udgave. Inden da var Milo allerede 5. januar vendt tilbage fra sin «sygeorlov» og havde genindtaget borgmesterposten.

Undersøgelsen belyste 3 forhold:

  1. Milo blev beskyldt for i sin egenskab af borgmester at have fremmet samhandelen mellem Greve kommune og hans firma Scandisplay. Det er blevet opgjort, at Greve gennem årene har købt varer for 143.000 kr. fra Scandisplay. Milo har offentligt og overfor byrådet erklæret, at han aldrig har foreslået kommunens embedsmænd at købe varer hos Scandisplay. Advokatundersøgelsen dokumenterede, at dette er løgn. Det er bekæftet af både tidligere ansatte i Scandisplay og af kommunale embedsmænd. Milo anbefalede hyppigt kommunens embedsmænd at købe varer fra Scandisplay. Samtidig afviste han ifbm. undersøgelsen at give advokaterne adgang til sine selvangivelser og til skriftligt materiale fra Scandisplay. Undersøgelsen konkluderede derfor: »René Milo har oplyst helt generelt slet ikke at have været involveret i denne samhandel, men dette vurderes ikke som værende korrekt«.
  2. I perioden 1998-2002 kørte Milo i sin firmabil fra Scandisplay - som firmaet altså betalte - samtidig med at han fik udbetalt 84.000 kr. fra kommunen i kørselsgodtgørelse. Samtidig konkluderede undersøgelsen, at han gennemgående fiflede med kørselsregnskabet, hvor afstandene i gennemsnit blev regnet 25% for højt. Selv om byrådet i forlængelse af undersøgelsen pålagde borgmesteren at betale de 84.000 kr. tilbage til kommunen, afviste han purre dette, og det var først efter at indenrigsministeren i januar 2005 - efter folketingsvalgets udskrivelse - gik ind i sagen, at Milo overraskende besluttede at betale 52.514 kr. tilbage til kommunen.
  3. Milo nægtede adgang til Scandisplays regnskaber. Omfanget kunne derfor ikke fastslås, men undersøgelsen påviste et tilfælde, hvor borgmesteren havde fået den samme middagsregning på 12.000 kr. - ifbm. en fodboldrejse til England - betalt af både kommune og firma. Dette beløb blev senere tilbagebetalt til kommunen. Omfanget af denne praksis er imidlertid ukendt, da Milo nægtede advokatundersøgelsen adgang til firmaets regnskaber.

Trods svindel og fifleri henlagde de offentlige myndigheder sagen, og i oktober 2004 besluttede Venstres vælgerforening i Greve at genopstille Milo som partiets spidskandidat til kommunalvalget. Han fik 87 stemmer mod Finn Nicolaisens 78.

Sagen understreger, at det offentliges revision af kommunernes økonomi i form af tilsynsrådene, ikke er er brugbare instrumenter til at afsløre svindel. Sådan var der i Brixtoftesagen i Farum, og sådan var det i Milosagen i Greve. Den viser samtidig, at de lokale politimestre heller ikke formår at gennemføre sådanne undersøgelser. I Farum kom der først skred i sagen efter omfattende pressefokus, og fordi bagmandspolitiet blev sat på sagen.

René Milo var i sidste ende alligevel for stor en belastning for sine støtter. Efter kommunalvalget i november 2005 besluttede de konservative at konstituere sig med socialdemokratiet, da Venstre ikke kunne stille en mindre belastet borgmesterkandidat end Milo. Venstre og Milo indledte herefter en personhetz mod et venstremedlem, der i forbindelse med konstitueringen forlod Venstre til fordel for de konservative.


Kilder:
Nu må han til lommerne, Ekstra Bladet 19. januar 2005
Milo holdt skansen, Politiken 7. november 2004
Venstre i vanskeligheder, Information 23. oktober 2004
Redegørelse: Greves borgmester frikendt, Jyllands-Posten 19. juni 2004
Milo igen taget i mistænkelig fodboldtur, Ekstrabladet 27. april 2004
Interview: Milo: Jeg kan sidde med rank ryg, Jyllands-Posten 24. april 2004
Advokatrapport belaster René Milo, Berlingske Tidende 25. marts 2004
Advokatrapport: Milo snød og løj, Politiken 25. marts 2004
Milosagen: Skarp kritik af borgmester, Jyllands-Posten 25. marts 2004
Greves byråd kræver 84.000 kroner af Milo, Politiken 23. december 2003
René Milo kritiseres i advokatundersøgelse, Jyllands-Posten 20. december 2003

Sidst opdateret: 2005-11-24

Forlaget Solidaritet, 2200 København N    /    Læst af 11248