Forbryderalbum

 

Regeringspolitik

   

Ulla Tørnæs

1962 Født i Esbjerg, datter af fiskeskipper og fhv. minister Laurits Tørnæs og direktør Katty Tørnæs.
1981 Nysproglig student fra Esbjerg Statsskole.
1981-82 Gymnasieskoleophold i Chambéry, Frankrig.
1982-84 Odense Universitet.
1985-88 Handelshøjskolen i København.
1986-94 Ansat i sekretariatet for Venstres folketingsgruppe.
1988-90 Landsformand for Danmarks Liberale Studerende.
1991-?? Københavns Universitet.
1994- Folketingsmedlem (V)
2001-2005 Undervisningsminister
2005- Udviklingsminister. Degraderet fra undervisningsministerposten hvor hun skabte for få resultater.

Historier

2005

Tørnæs' lettiske forbindelse
Udviklingsminister Ulla Tørnæs erklærede sig i starten af marts 2005 fuldstændig uvidende om de ulovligheder, der foregik på familiens gods, Krogsdal syd for Holstebro, hvor hendes mand, Jørgen Tørnæs havde ansat flere illegale østeuropæere. Godsejeren er nu sigtet efter straffelovens §59, stik. 2 om illegal arbejdskraft, der har en straframme på op til 2 år. Statsministeren har valgt at stå inde for sin ministers handlinger - og uvidenhed.

Læst af ialt: 12125
Læs videre »»

2004

Ringere undervisning
Under VKO regeringen er uddannelsesudgiften pr. elev og studerende reduceret med 2,5% og regeringen planlægger en yderligere nedskæring på 2,7% for perioden 2005-08. Elever, studerende og lærere oplever dagligt nedskæringerne, der også giver sig udslag i, at Danmark placeres i bund i de internationale undersøgelser, hvor kvaliteten af forskellige landes uddannelsessystemer sammenlignes.

Læst af ialt: 13618
Læs videre »»

Forlaget Solidaritet, 2200 København N