Forbryderalbum

 

Regeringspolitik

   

Per Stig Møller

1942 Født på Frederiksberg, søn af fhv. minister Poul Møller og journalist Lis Møller.
1960-61 Landsformand for Konservative Gymnasiaster
1961 Nysproglig student fra Frb. gymnasium
1961-62 Næstformand for Konservative Studenter
1967 Mag.art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
1969-72 Ansat på Berlingske Tidende.
1973-87 Arbejde i Danmarks Radio. I 73-74 som kulturredaktør, souschef i kultur- og samfundsafdelingen 76-79, programchef 79-84, næstformand for Radiorådet 85-86 og formand 86-87.
1984- Medlem af Folketinget
1990-93 Miljøminister i den 4. Schlüterregering der må gå af pga. regeringens løgne om Tamilsagen.
1997-98 Formand og politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti
2001-10 Udenrigsminister
2003 Sender i strid med folkeretten Danmark i krig mod Irak.
2010-11 Kulturminister

Historier

2008

Per Stig Møller i lommen på USA

WikiLeaks kunne i 2011 afsløre, at Per Stig Møller er i lommen på USA. Da det i 2008 endelig blev slået fast, at USA anvendte Grønland til mellemlandinger i sit fangetransportprogram, hvor supermagten transporterer fanger mellem sine torturcentre rundt om i verden, igangsatte Møller på skrømt en undersøgelse, og meddelte samtidig USA's ambassadør i Danmark, at supermagten intet havde at frygte. "Undersøgelsen" havde alene til formål at lægge låg på sagen - ikke at dokumentere supermagtens kriminelle aktiviteter eller den danske stats deltagelse heri.

Læst af ialt: 6889
Læs videre »»

2006

Dansk støtte til krigsforbrydelserne i Mellemøsten
Den danske regering har isoleret sig i verdenssamfundet. Mens resten af verden med undtagelse af USA og Israel kræver øjeblikkelig våbenhvile i krigen i Mellemøsten, hvor 500 civile libanesere og palæstinensere i løbet af 2 uger i midten af juli 2006 blev dræbt af Israel, så støtter den danske regering de fortsatte krigsforbrydelser i regionen.

Læst af ialt: 9633
Læs videre »»

2005

Danmark som paria stat
Danmarks anseelse i udlandet har lidt alvorlig skade under VKO regeringen 2001-05. Det skyldes især regeringens flygtninge- og indvandrerpolitik, deltagelsen i USA's angrebskrige i Irak og Afghanistan og efterfølgende besættelse, samt Danmarks bidrag til at øge de globale miljøproblemer - frem for at mindske dem.

Læst af ialt: 15118
Læs videre »»

2005

Iskold ligegyldighed overfor flodbølgekatastrofens ofre
Flodbølgekatastrofen 26. december 2004 kostede 225.000 livet og gjorde 2 mio. mennesker hjemløse. Den danske regering var fraværende i hjælpeindsatsen, afviste arrogant enhver kritik og afviste at lade gennemføre en uafhængig undersøgelse af forløbet. De 420 mio. kr. den "bevilgede" i katastrofehjælp var stjålet fra bistanden til jordens fattigste lande.

Læst af ialt: 21083
Læs videre »»

2003

Ministerræs
Ministrene overtræder færdselsloven. Samtidig med at regeringen kræver strengere straffe til lovovertrædere, er dens hyppigste sport at overtræde færdselsloven. TV2/Nyhederne fulgte i januar 2003 ministrenes biler og konstaterede hastighedsovertrædelser på op til 41%.

Læst af ialt: 20537
Læs videre »»

2003

Krigsforbrydelser
Den 21. marts 2003 opstillede Anders Fogh Rasmussen 8 gode grunde til, at Danmark skulle tilslutte sig USA's angrebskrig mod Irak. De vigtigste af disse punkter var påstanden om Iraks støtte til international terrorisme og besiddelse af massaødelæggelsesvåben. På det spinklest mulige mandat førte statsministeren Danmark i krig. Et for et er de 8 punkter blevet pillet fra hinanden og faldet sammen. Tilbage står Danmarks deltagelse i en folkeretsstridig krig, i besættelse og krigsforbrydelser i Irak, der berettiger til at stille regeringen for den Internationale Krigsforbryderdomstol (ICC).

Læst af ialt: 33580
Læs videre »»

2002

Tag fra de fattige. Giv til de rige
Regeringen har år for år skåret ned på ulandsbistanden. Fra 1,06 % af BNP i 2001 til 0,83 % i 2005. Og bistanden er planlagt at skulle falde til 0,79 % i 2008. Samtidig er miljøbistanden skåret ned med 1,6 mia. i samme periode. Nedskæringerne øger fattigdommen i ulandene, forværrer sikkerhedssituationen og øger flygtningestrømmene. Men ofrene er usynlige for offentligheden - bortset fra ekstreme situationer som flodbølgen i Asien 26. december 2004.

Læst af ialt: 10164
Læs videre »»

1967

Per Stig Møller på sprit
Da det Konservative Folkepartis ledere i 1999 rev hovedet af hinanden for at komme til fadet som formand kom det frem, at ikke blot spidskandidaten Hans Engell, men også Per Stig Møller havde kørt spritkørsel. For (M)øllers vedkommende blev han i 1967 taget med en promille på 1,0 - 1,8.

Læst af ialt: 22209
Læs videre »»

Forlaget Solidaritet, 2200 København N