Forbryderalbum

 

Regeringspolitik
De ansvarlige politikere

Anders Fogh Rasmussen (V)
Læs videre »»Eva Kjer Hansen (V)
Læs videre »»   


Lad de rige blive rigere og de fattige fattigere

»Vi står midt i et opgør med årtiers socialdemokratisk inspireret lighedsmageri. Det er slut nu. Uligheden er der. Og uligheden må gerne blive større, for den skaber dynamik i samfundet. Vi skal bare sikre, at dynamikken også kommer de dårligst stillede til gode«.

»Der er ingen tvivl om, at ulighed var et fy-ord hos socialdemokraterne i 1990'erne. Det er det ikke hos os. Og nu er det os, der styrer udviklingen. Jeg lægger op til et farvel til lighedsmageriet. Dengang ville man ved enhver given lejlighed forsøge at indsnævre spændet mellem rig og fattig. Jeg siger noget andet: Lad de rige blive rigere, så det kan skabe dynamik og komme hele samfundet til gode. Min socialpolitik handler om, at folk, der kan og vil, skal tjene gode penge, for det kan skabe arbejdspladser og skatteindtægter. Hvis det betyder, at skellet bliver større, gør det ikke noget«.

Socialminister Eva Kjer Hansen (V) i artiklen: Opgør med ligheden: »Lad de rige blive rigere«, Jyllands-Posten, 18. september 2005

Den danske socialminister meldte sig søndag d. 18. september 2005 som tilhænger af øget ulighed i samfundet.

Øget ulighed i Danmark

12 dage tidligere, den 7. september, havde FN's udviklingsorganisation UNDP udgivet sin årsrapport hvoraf det fremgik, at Danmark var rutchet ned på 15. pladsen hvad økonomisk lighed angår. 9,2% af danskerne har en indkomst der ligger under halvdelen af middeldanskeren. Halvdelen af middelindkomsten er UNDP norm-definition på fattigdomsgrænsen i et land. 9,2% af danskerne lever således under den FN definerede fattigdomsgrænse. Fordelingen i Danmark er mere ulige end i Norge, Luxembourg, Finland, Sverige, Belgien, Holland, Frankrig, Østrig og Tyskland. Ja, stadig mere ulige end de østeuropæiske lande Polen, Tjekkiet, Slovenien, Ungarn, Slovakiet og Rumænien.

»Tallene beskriver, at uligheden er større i Danmark end i flere af de andre europæiske lande. De fattigste har simpelthen en lavere andel af indtjeningen, end de har i for eksempel Sverige og Norge,« erklærede UNDP's svenske statistiker Claes Johansson.

Den følgende uge, tirsdag d. 13. september skosede socialdemokratiets socialordfører, Mette Frederiksen regeringen i Folketinget under finanslovdebatten:

»Kom nu, Venstre! Kom nu, regering! Fortæl Folketinget, fortæl den danske befolkning, hvad man vil gøre ved den stigende ulighed!«

CEPOS hyldest til uligheden

Frederiksen fik intet svar, og nogle dage senere besluttede den danske socialminister åbenbart at gå i offensiven. Der skulle ikke stilles spørgsmålstegn ved statistikken. Tvært imod skulle uligheden hyldes. Det var ikke en tilfældig offensiv. Ministerens spindoktor hedder Christoper Arzrouni, er ultra-liberal og er medstifter af venstres "tænketank" CEPOS. CEPOS var allerede fra 7. september gået i offensiv og havde hyldet uligheden i det danske samfund

I dagene efter socialministerens hyldest til uligheden forsøgte statsminister Anders Fogh at lægge lån på debatten, men det prellede af på Eva Kjer:

»Jeg kan ikke se, at der er nogen forskel mellem det, statsministeren siger, og det, jeg siger. Jeg står ved hvert eneste ord, jeg har sagt i det interview«.

Udtalte Kjer Hansen den 21. september 2005 til Jyllands-Posten. Men samme dag besluttede statsministeren at lukke munden på sin socialminister. Regeringsorganet Jyllands-Posten kunne dagen efter berette, at statsministeren samme formiddag havde ringet til socialministeren og givet hende et ultimatum: træk alle udtalelser tilbage eller gå af som minister.

Kjer Hansen valgte at dementere sig selv så kraftigt, at hun erklærede, at hun trak alle udtalelser om ulighed i hele sin ministertid tilbage med forklaringen: "Det er ikke regeringens politik at øge uligheden..."

Skuffelse i Venstres bagland

Kjer Hansens taktiske tilbagetog førte til betydelig og åbenlys bitterhed i Venstre:

»Det er jo Venstres politik, men åbenbart ikke regeringens politik. Det har jeg det skidt med,« erklærede Jørn Staugaard, kredsformand i Kolding, hvor Kjer Hansen er valgt.

Mange andre Venstre folketingsmedlemmer og ansatte i partiapparatet udtrykte deres støtte til Kjer Hansen.

Kritik fra Rådet for Socialt Udsatte

Kritikken af statsministerens mundkurv til Kjer Hansen kom dog også fra en anden kant. Regeringens eget rådgivende organ, Rådet for Socialt Udsatte, anklagede Anders Fogh Rasmussen for at sige ét og gøre noget andet:

»Jeg er helt overbevist om, at regeringen fører en politik, der fører til mere ulighed. Ikke kun fordi nogle rige mennesker bliver rigere på grund af stigende huspriser og skattelettelser, men fordi vi kan se det på de dårligst stilledes forhold. Regeringens politik har blandt andet gjort landets kontanthjælpsmodtagere fattigere ved en række indgreb,« siger formanden for rådet, speciallæge Preben Brandt.

Preben Brandt henviste til flere konkrete indgreb i kontanthjælpen, som Anders Fogh Rasmussens regering har indført:

  • Regeringen har nedsat kontanthjælpen med 1.000 kr. for ægtepar.
  • Den har afskaffet et såkaldt beskæftigelsestillæg for kontanthjælpsmodtagere.
  • Den har nedsat ydelsen til unge under 25 år, når de har været på kontanthjælp i ni måneder.
  • Den har indført et loft over, hvor meget den samlede ydelse til kontanthjælpsmodtagere må være. Det har sænket indkomsten for par, hvor begge er på kontanthjælp.
  • Og endvidere har regeringen indført den såkaldte starthjælp til flygtninge og indvandrere, som indebærer en nedskæring af kontanthjælpen med ca. 40 pct. Venstres Ungdom har anbefalet, at alle bistandsmodtagere sættes på starthjælp - altså får beskåret bistanden med ca. 40%.

Øget ulighed under SR og VKO regeringerne

Dette er dog ikke de vigtigste områder, hvor regeringen har bidraget til øget ulighed i Danmark. De vigtigste er:

  • Skattestoppet. VKO stoppet for stigning i ejendomsværdiskatten har gjort, at boligejerne har undgået at betale skat af store stigninger i boligværdien.
  • Dertil kommer, at regeringen hvert år henter milliarder fra danskere i lejeboliger gennem den såkaldte garantifond.
  • Forhøjelsen af grænsen for mellemskat er primært kommet de velstillede til gode.
  • Børnecheck og boligsikring reguleres nu med priserne i stedet for lønnen.
  • Den særlige pension, hvor udbetalingen ikke længere er solidarisk, men vokser i takt med den bagvedliggende personlige indtægt.

Kritikere fra både højre og venstre er enige om, at Venstre siger et, og gør noget andet. Men Venstres projekt for større ulighed har ikke opbakning i befolkningen, og det ved statsministeren godt. Derfor mundkurven til socialministeren. Rambøll gennemførte en undersøgelse, der den 25. september blev offentliggjort i Jyllands-Posten. Den viste, at kun 19% af danskerne støttede Venstres arbejde for øget økonomisk ulighed, mens 73% var imod. Selv blandt Venstres egne vælgere støtter kun 30% øget økonomisk ulighed. Derfor lukkede statsministeren munden på sin åbenmundede socialminister.

Udvikling i Gini-koefficienten i Danmark 1990-2003. Koefficienten udtrykker den økonomiske ulighed i samfundet. Under SR regeringerne i 90'erne steg uligheden fra 20,3 til 22,0 på Gini skalaen. Under VKO regeringen steg den fra 22,0 til 22,4 i perioden 2001-03.
Information 22. september 2005

Socialforskningsinstituttet (SFI) udgav i november 2005 en rapport om udsathed. Den afslørede, at de svageste i samfundet har fået det dårligere under VKO regeringens 4 år ved magten. 66% af de adspurgte frivillige sociale organisationer sagde, at de svageste har fået det dårligere siden 2002; 0% at de har fået det bedre og 22% at de har fået det lidt bedre. På et møde i Folketingets Socialudvalg midt i december benægtede ministeren dog fakta. Det er ikke for ingenting at hun kommer fra et parti hvis parole er: "Hvis det er fakta, benægter jeg fakta".

 

Men VKO har ikke patent på ulighed. Under SR regeringerne i 90'erne steg uligheden også, som kurven herover viser. Det skyldtes især afskaffelsen af formueskatten, at marginalskatten blev sænket fra 68% til 63, at dagpengene for unge under 25 år blev halveret, at dagpengeperioden blev reduceret kraftigt og endelig det økonomiske boom der forgyldte boligejere og aktiespekulanter.


Kilder:
Ralf Pittelkow: Foghs problem med uligheden, Jyllands-Posten 25. september 2005
Ulighed i Danmark: Sociale hug til Eva Kjer Hansen, Berlingske Tidende 24. september 2005
Lighed - Ulighed: Ensom og presset minister, Politiken 24. september 2005
Lighed - Ulighed: Jeg trækker det hele tilbage..., Politiken 24. september 2005
Lighed - Ulighed: Socialminister udvider politisk tilbagetog, Politiken 24. september 2005
Uligheden har været stigende de sidste 10 år, Information 22. september 2005.
Socialt udsatte: Det sociale råd: Fogh skaber øget ulighed, Jyllands-Posten 22. september 2005
Ulighed: Fogh gav minister ultimatum, Jyllands-Posten 22. september 2005
Tilbagetog ærgrer partifæller, Fyens Stiftstidende 22. september 2005
Venstrefolk støtter udtalelser om ulighed, Berlingske Tidende 22. september 2005
Opgør med ligheden: »Lad de rige blive rigere«, Jyllands-Posten 18. september 2005
Fattigdom: Danmark halter efter på FN's ulighedsskala, Information 8. september 2005

Internet:
UNDP Human Development Report 2005

Sidst opdateret: 2005-12-13

Forlaget Solidaritet, 2200 København N    /    Læst af 30265